Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM SỐC NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Võ Công Đồng, Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Thị Hữu

TÓM TẮT :

Nghiên cứu hồi cứu 37 trường hợp SNT tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 2000-2003, kết quả: tỷ lệ SNT là 13,5%, tỷ lệ tử vong ở trẻ SNT là 86,5%. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là vi trùng gram âm, đa phần là Klebsiella pneumonia, 2 trường hợp do Staphylococcus aureus và 2 do Candida albican. 94,6% xảy ra ở sơ sinh và nhũ nhi. 67,6% lựa chọn kháng sinh không thích hợp. 94,6% có tổng lượng dịch giờ đầu ≤ 20 ml/kg. Thuốc hỗ trợ tuần hoàn chủ yếu là dopamin và 83,3% được dùng ở liều dopaminergic và .

ABSTRACT :

A retrospective study was carried out in the 37 children with positive blood culture in septic shock at the Children Hospital No 2 between 2000-2003. The incidence of septic shock was 13.5% and mortality rate was 86.5%. The result of culture showed that 89.2% was gram negative strains, 70.3% of which were Klebsiella pneumonia. 35 cases (94.6%) occurred in neonates and infants. 94.6% cases received fluid resuscitation with a maximum volume of 20 ml/kg in the first hour. 63.3% of cardiovascular agents using was dopamine with dose having dopaminergic and  agonist.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF