Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG CHỨC NĂNG TRONG ĐIỀU TRỊ NHỨC ĐẦU DO ĐIỂM TIẾP XÚC

Lâm Huyền Trân

TÓM TẮT :

TÓM TẮTNhức đầu do điểm tiếp xúc là nhức đầu do niêm mạc trong mũi tiếp xúc với nhau -thường nhất là tiếp xúc giữa cuốn mũi và vách ngăn gây nên đau nhức theo phân bố của thần kinh sinh ba.Mục tiêu: Đánh giá lợi ích của điều trị ngoại khoa ở những bệnh nhân nhức đầu do điểm tiếp xúc trên nội soi và phim CT Scan, và thang điểm đau VAS trước và sau mổ.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân nhức đầu do điểm tiếp xúc là những bệnh nhân nhức đầu và có điểm tiếp xúc trên hình ảnh học và giảm nhức đầu rõ rệt khi đặt thuốc tê tại chỗ lên điểm tiếp xúc.Tất cả bệnh nhân đều đựơc phẫu thuật nội mũi xoang tách điểm tiếp xúc có hoặc không kèm phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn. Đánh giá điểm nhức đầu trước và sau mổ bằng bảng câu hỏi. Phỏng vấn bệnh nhân về cường độ của đau dựa trên thang điểm VAS. Kiểm tra bằng hình ảnh nội soi và chụp CTScan trước và sau mổ.Kết quả và kết luận: Trong khoảng thời gian từ 1/ 2007 đến tháng 12/ 2009, tại khoa tai mũi họng bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Chợ Rẫy, 48 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn nghiên cứu. Trong số đó có 64,58 % là nữ. Độ tuổi trung bình là 34,5 ± 10,02 (tuổi nhỏ nhất là 17 tuổi lớn nhất là 58) . Thời gian theo dõi trung bình là 18 ± 5,8 tháng (ít nhất là 12 tháng, nhiều nhất là 38 tháng). Tần suất nhức đầu giảm từ 18,5 xuống còn 6,2 ngày / tháng (p<0,05), mức độ nhức đầu giảm từ 8,5 điểm VAS xuống còn 3,58 điểm VAS (p< 0,05). 41,66 % bệnh nhân hết nhức đầu, 43,74 % giảm nhức đầu (16,66% giảm cường độ nhức đầu, 14,58 % giảm tần suất nhức đầu, 12,5% vừa giảm về cường độ vừa giảm về tần suất nhức dầu), 14,58 % không hết nhức đầu.

ABSTRACT :

ABSTRACTContact point headache have been attributed to intranasal contact between opposing mucosal surfaces, especially contact between nasal septum and turbinates, resulting in referred pain in the distribution of the trigeminal nerve. Objective: To assess the benefits of surgical management in patients with headache and CT scan/ nasal endoscopy evidence of contact points in the sinonasal areaMaterials and Method: Subjects eligible for surgery had: headache and contact points demonstrated by computed tomography scan, reported significant headache improvement after topical anaesthesia to the contact area. All patient underwent endoscopic sinus surgery for contact point with or without septoplasty. Headache characteristics were assessed preoperatively and postoperatively using a standardized questionnaire. Patients were interviewed regarding pre -and post operative intensity of pain (the 0-10 Visual Analogue Scale VAS) . Patients underwent nasal endoscopy and CTscan pre and post operation. Results and conclusion: From 1/2007 to 12/2009 at University Medical Center HCM City and Cho Ray hospital, 48 patients were enrolled. 64.58 percent of subject were woman. The mean age was 34.5 ± 10.02 years (min 17, max 58). The mean follow-up period 18 ± 5.8 months (min 12, max 38). Mean headache frequency was reduce from 18.5 to 6.2 headache days per month (p< 0.05). Mean headache severity was reduce from 8.5 to 3.58 on the 10 point scale (P< 0.05). 41.66% patients reported complete resolution of headache, 43.74 % patients reported significant improvement chronic headache (16.66% reduced headache intensity, 14.58 % reduced headache frequency, 12.5% reduced both in frequency headache and intensity headache), 14.58 % headache same before surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF