Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TRUYỀN GEN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN LACTIC BẰNG CON ĐƯỜNG TIẾP HỢP

Lê Thị Thanh Thảo, Nguyễn Văn Thanh

TÓM TẮT :

Vi khuẩn lactic là những vi khuẩn thường trú có lợi ở đường ruột của người. Ngày nay, vi khuẩn lactic được sử dụng phổ biến trong điều trị một số bệnh ở đường tiêu hóa. Trong điều trị, có sự phối hợp giữa vi khuẩn lactic với một số kháng sinh đường uống. Chính vì thế những chủng vi khuẩn này có khả năng đề kháng với một số kháng sinh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các vi khuẩn này có khả năng truyền gen đề kháng cho những vi khuẩn khác trong đường ruột hay không? Do đó, khảo sát khả năng truyền gen đề kháng kháng sinh của vi khuẩn lactic sẽ giúp chúng ta có cái nhìn an toàn về sản phẩm probiotic.

ABSTRACT :

Lactic acid bacteria are one of many types of bacteria in the human digestive system giving valuable preventive and therapeutic benefits. They are widely used as probiotic and able to be anti-antibiotic. This study researchs their abilities of transfering the anti-antibiotic gene by conjugating to ensure that they are not able to transfer the anti-antibiotic gene to pathogenic bacteria in digestive system.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF