Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT CỦA NỐT ĐƠN ĐỘC PHỔI: BÁO CÁO NHÂN 52 TRƯỜNG HỢP.

Lê Hữu Linh, Phan Thanh Hải

TÓM TẮT :

Mục đích: Nghiên cứu nhằm đánh giá vai trò của chụp cắt lớp điện toán (CT) có chích cản quang trong chẩn đoán nguyên nhân của nốt đơn độc phổi.
Bệnh nhân và phương pháp: đây là nghiên cứu tiền cứu. Các trường hợp có nốt đơn độc phổi (đường kính < hoặc = 3cm) được chụp CT có chích cản quang tại Trung Tâm Y Khoa Medic theo phương pháp khảo sát động (dynamic CT), đo mật độ nốt trước và sau tiêm cản quang theo đơn vị Hounsfield, so sánh độ tăng đơn vị Housfield với chẩn đoán xác định. 
Kết quả: từ 7/2000 đến 6/2001 có 52 trường hợp với 37 nốt ác tính (71%) và 15 nốt lành tính (29%). Nốt ác tính là nốt tăng mật độ > hoặc bằng 20HU với độ nhậy (Se) 84%, độ chuyên (Sp) 80%, độ chính xác (Ac) 83%, nốt lành tính là các nốt tăng đậm độ < hoặc = 15HU với Se 73%, Sp 80%, Ac 83%.
 Kết luận: Chụp CT có cản quang có thể giúp chẩn đoán bản chất lành hay ác của nốt đơn độc phổi với độ chính xác cao.

ABSTRACT :

This study is in order to evaluate the role of contrast-enhanced computed tomography (CECT) in the diagnosis of solitary pulmonary nodules (SPNs). PATIENTS AND METHODS: Prospectively evaluation of the CECT results for all patients with < or = 3cm diameter SPNs made at MEDIC centre from July 2000 to June 2001. RESULTS: 52 cases of which are 37 malignant nodules (71%) and 15 benign nodules (29%). Nodular enhancement of < or = 15 HU after contrast material administration is strongly predictive of a benign lesion (Sensibility 73%, Specificity 80%, Accuracy 83%), whereas enhancement of > or = 20 HU typically indicates malignancy (Se 84%, Sp 80%, Accuracy 83%). CONCLUSION: CECT can diagnose the nature of SPNs with the high accuracy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF