Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
NHIỄM KHUẨN DO STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA (1999-2002)

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp Hồ Chí Minh Tóm Tắt tiếng Việt Từ năm 1999 đến 2002 các tác giả theo dõi phân lập được 62 chủng vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia. Chúng đề kháng nội sinh 100% với imipenem; 70% nhạy cảm với trimethoprim/sulfameth

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF