Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
VIÊM CỔ TỬ CUNG DO CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ở PHỤ NỮ TẠI HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Hồng Cẩm*, Lê văn Ðiển

TÓM TẮT :

Nhằm mục đích khảo sát tần xuất viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis (Ct).
Trong thời gian từ tháng 2/1998 đến tháng 3/1999 chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu cắt ngang trên 415 phụ nữ có gia đình từ 15 đến 49 tuổi đang sống tại huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy có 18,07% phụ nữ tại đây bị viêm CTC do Ct. Ðây là một số liệu cần được quan tâm.

ABSTRACT :

A cross-sectional study was carried out to determine the prevalence of cervical Chlamydia trachomatis infection on 415 married - women whose age are 15 to 49 years and live in Hóc Môn district, from February 1998 to march 1999. Results: the prevalence of Chlamydia trachomatis infection were found to be positive 18,07%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF