Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
PHẪU THUẬT NỘI SOI NỐI TÁ TRÀNG -TÁ TRÀNG BÊN-BÊN Ở TRẺ SƠ SINH

Trần Thanh Trí(1), Chìu Kín Hầu(1), Lê Tấn Sơn(2), Hồ Trần Bản(1), Trần Vĩnh Hậu(1)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Teo tá tràng là một dị tật bẩm thông thường cần được mổ hở nối tá tràng - tá tràng bên - bên theo Kimura. Trong thời gian gần đây, một vài tác giả báo cáo việc ứng dụng phẫu thuật nội soi thành công trong thực hiện miệng nối này. Từ tháng 02/2011, chúng tôi bắt đầu tiến hành kỹ thuật này trong điều trị teo tá tràng.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Tất cả phẫu thuật được tiến hành qua ngã nội soi ổ bụng với dụng cụ 3 mm.Kết quả: Có hai bệnh nhân bị teo tá tràng 2 và 3 ngày tuổi được phẫu thuật. Cân nặng bệnh nhi lúc phẫu thuật: 2,7 kg và 2,3 kg. Cả hai trường hợp đều có dị tật tim bẩm sinh đi kèm. Trường hợp thứ hai có hội chứng Down. Thời gian phẫu thuật: 110 & 180 phút, thời gian bắt đầu cho ăn đường miệng: 2 và 3 ngày, thời gian bắt đầu cho ăn đường miệng hoàn toàn: 5 và 7 ngày. Không biến chứng trong và sau mổ.Kết luận: Phẫu thuật nội soi nối tá tràng-tá tràng bên-bên là kỹ thuật được thực hiện an toàn và thành công ở trẻ sơ sinh trong điều trị teo tá tràng.

ABSTRACT :

Objectives: Duodenal atresia, a congenial anomaly, routinely has been corrected by laparotomy and duodenoduodenostomy. Recently some authors reported on the use of minimally invasive techniques to made this anastomsis. From 2011 we have approached laparoscopically 2 newborns with duodenal atresia.Methods: All procedures were done with 3-mm instruments and 5-mm scopesResults: There were 2 girls with duodeal atresia who were operated. One was 2 days, and another was 3 days. Weight at operation day: 2.7 kg and 2.3 kg. All of them have cardiac anomalies. The second case have Down symdrom. Operative times: 110 & 180 minutes, time to initial feeding: 2 & 3 days, and time to full oral intake: 5 & 7 days. There weren't any complication intra and post-op.Conclusions: Laparoscopic duodenoduodenostomy safely and successfully in the neonate with excelent short-term outcome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF