Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI UNG THƯ XƯƠNG TRONG 10 NĂM TỪ NĂM 1996-2006

Lê Chí Dũng, Lê Văn Thọ, Nguyễn Quang Đạm, Diệp Thế Hòa, Đoàn Long Vân

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Ở Việt Nam, đoạn chi là phẫu thuật thường được sử dụng nhất để điều trị các ung thư xương trong khi khuynh hướng hiện nay của thế giới là bảo tồn chi. Vì vậy, nghiên cứu nầy được thực hiện nhằm xác định tính khả thi cũng như kết quả của phẫu thuật bảo tồn chi trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trong 10 năm từ 1996-2006 tại Khoa Bệnh Học Cơ-Xương-Khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Phẫu thuật bảo tồn chi được thực hiện cho 100 bệnh nhân với 101 ung thư xương. Tất cả các bướu ác đều được cắt rộng. Hóa trị tân hỗ trợ được sử dụng cho các ung thư độ ác cao. Tái tạo cấu trúc xương sau đó được thực hiện bằng các kỹ thuật như ghép xương tự thân (tự do, có cuống mạch máu), ghép xương đồng loại (tươi hoặc đông khô), kéo dài cal xương, kết hợp xương, khớp nhân tạo, xi măng xương... hoặc phối hợp. Có 24 trường hợp không cần tái tạo cấu trúc xương vì ung thư xảy ra ở các xương nhỏ, không chịu lực hoặc do phần xương còn lại bảo đảm được chức năng chi. 
Kết quả: qua theo dõi từ 2 năm đến 12 năm cho thấy: (1) có khả năng thực hiện phẫu thuật bảo tồn chi ở Việt Nam dù còn rất nhiều khó khăn và thiếu trang thiết bị; (2) kết quả về ung thư học: 83 tốt, 17 xấu bao gồm 6 tử vong, 5 di căn phổi, 6 tái phát vì bướu quá lan rộng hoặc do không cắt rộng được mô bướu; (3) kết quả về chức năng chi của 83 bệnh nhân còn sống và hiện không mang bệnh: 65 tốt, 12 trung bình và 6 xấu; (4) 4 trường hợp bị nhiễm khuẩn điều trị lành bằng kháng sinh và săn sóc vết thương. 
Kết luận: Phẫu thuật bảo tồn chi có thể thực hiện để điều trị các ung thư xương với kết quả khả quan. Đây là phương pháp điều trị có hiệu quả, mang tính nhân bản cao.

ABSTRACT :

Introduction and objectives: In Vietnam, limb amputation is usually applied for malignant bone tumors although the actual tendency in the world is limb-salvage treatment. The aims of this study is to determine if the limb-salvage surgery can be realized in Vietnam. 
Materials and methods of study: This prospective study has been done for 10 years from 1996 to 2006 at the Department of Orthopaedic Oncology, Hospital for Traumatology & Orthopaedic of Hochiminh city. The limb salvage surgery was applied for 100 patients with 101 malignant bone tumors. The large resection was applied for all malignant tumors. The neo-adjuvant chemotherapy was applied in the cases of high grade malignant tumors. The bone reconstruction was realized by autografts (free, vascularized fibular grafts), allografts (frozen fresh, lyophilized), callostasis, prosthesis, internal fixation, bone cement or a combination of these techniques.... There are 24 cases where the bone reconstruction is not needed. 
Results: With the follow-up period from 2 to 12 years, the results show: (1) This method of treatment can be applied although there are many difficulties and lack of equipments in Vietnam; (2) oncological results: good in 83 cases, bad in 17 other cases including 6 deaths, 5 lung metastasis and 6 recurrences because the lesion is too extensive or the large resection of tumor cannot be performed; (3) limb functions of 83 disease-free cases: 65 good, 12 moderate and 6 bad-11 cases; (4) 4 infections healed by antibiotics and local care.
Conclusion: The limb-salvage treatment could be applied with good results in Vietnam for bone malignant tumors treatment. This is an effective method expressing a human philosophy of treatment against cancer of bone.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF