Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U NHẦY XOANG BƯỚM QUA PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI-XOANG

Võ Thanh Quang

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: nghiên cứu triệu chứng lâm sàng và hình ảnh tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính của u nhầy xoang bướm; Đánh giá kết quả điều trị u nhầy xoang bướm qua phẫu thuật nội soi mũi-xoang (NSMX). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu lâm sàng mô tả từng ca có can thiệp trên 33 bệnh nhân u nhầy xoang bướm được mổ NSMX tại BV Tai Mũi Họng TƯ từ 2005-2009. Kết quả: Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu gồm đau đầu, ảnh hưởng thị lực (63,6), lồi mắt (9,1%) và song thị (18,8%). Trên CT Scan phát hiện hình ảnh ăn mòn và tiêu xương ở 23 bệnh nhân (97,3%). Phẫu thuật nội soi xoang bướm đơn thuần hoặc phối hợp được áp dụng cho tất cả bệnh nhân và tỷ lệ khỏi bệnh là 93,2%. Một bệnh nhân (3,4%) có tái phát sau mổ. Kết luận: triệu chứng lâm sàng chính của u nhầy xoang bướm là đau đầu, hình ảnh trên CT Scan là khối u ngấm thuốc đều, ăn mòn và tiêu xương xung quanh. Điều trị bằng phẫu thuật NSMX là chỉ định hợp lý và cho kết quả tốt ở 97%.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Clinical and CT Scan findings of sphenoid sinus mucocele; Evaluate the results og the treatment by EES. Material and methods: Clinical trial with intervention on 33 patients treated at National ENT Hospital in the period from 2005 to 2009 for sphenoid sinus mucocelle by FESS. Results: The most frequent symptoms of sphenoidal mucocelle were headache, visual impairment (63,6%), exophtalmy (9,1%) and diplopia (18,8%). Destruction of sinuses and antero-inferior bony wall of the sinus was found in 23 patients (79.3%). Endoscopic intranasal surgery was applied to all patients, complete recovery was observed in 27 (93.2%) patients. Recurrence was noted in one patient (3.4%). Conclusions: the most important clinical finding of sphenoidal mucocele is headache and CT Scan sign is an opacification tumor contrast with bony erosion of sinus walls. ESS is an optimal method for treatment with g"d rÐult in 97%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF