Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG LẤY BỆNH PHẨM QUA NGẢ TỰ NHIÊN

Lâm Việt Trung, Hồ Cao Vũ, Trần Phùng Dũng Tiến, Trần Vũ Đức, Nguyễn Minh Hải

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục đích: Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng lấy bệnh phẩm qua ngả tự nhiên.Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu trên 21 bệnh nhân trong thời gian từ 10/2009 đến 6/2010. Trong đó có 8 nam, 13 nữ. Một trường hợp cắt đại tràng phải lấy bệnh phẩm qua ngả âm đạo và 9 trường hợp cắt đọan sigma trực tràng hoặc cắt đoạn trực tràng thấp lấy bệnh phẩm qua ngả hậu môn hoặc âm đạo. Kết quả: Tất cả các trường hợp đều được thực hiện thành công qua nội soi ổ bụng. Không có tai biến, biến chứng sau mổ. Các bệnh nhân đều cảm thấy ít đau sau mổ, trung tiện sớm và xuất viện sớm. Một trường hợp có biểu hiện bán tắc ruột sau mổ 1 tuần, không phải mổ lại. Kết luận: Kinh nghiệm ban đầu của chúng tôi cho thấy phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng lấy bệnh phẩm qua ngả tự nhiên là khả thi. Phẫu thuật phát huy được những khả năng của một phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng thông thường. Mặt khác, nó tránh được đường mổ bụng để lấy bệnh phẩm. Phẫu thuật giúp giảm sang chấn cho bệnh nhân, ít đau sau mổ, phục hồi sớm, chức năng cơ thắt được bảo tồn. Cần có thời gian theo dõi lâu dài và với số lượng bệnh nhân lớn hơn để đánh giá chính xác hơn kết quả của phẫu thuật này, đặc biệt là về khía cạnh ung thư học.

ABSTRACT :

ABSTRACTAim: To evaluate the feasibility and outcomes of laparoscopic colorectal surgery with specimen extraction via natural orifices.Method: Prospective study in 21 patients from 10/2009 to 6/2010. There were 8 male and 13 female patients. One case with right colectomy and specimen extraction through vagina. The others were sigmoidectomy or anterior resection/ low anterior resection with specimen extraction though vagina or anus. Results: All cases were successfully performed by laparoscopy. There was no complication during and after operation. Patients felt less pain, had early bowel movement and early discharge from hospital. There was 1 patient with symtoms of bowel obstruction in postop which had been treated medically. Conclusion: Our initial experiences showed that laparoscopic colectomy with specimen extraction through natural orifices is feasible. It has full advantages of the original laparoscopic colectomy, otherwise it prevents an abdominal incision for specimen extraction. Patient has less pain and short hospital stay. Sphincteric function was preserved. There will be a need for a larger scale study with longer follow-up time to further evaluate the oncologic outcome of this method.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF