Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
SỰ BỘC LỘ CỦA D2-40 VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA D2-40 VỚI CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP

Đặng Công Thuận, Teri A. Longarce, Trần Văn Hợp, Lê Đình Roanh

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Trong ung thư vú, tình trạng thụ thể estrogen, Her-2/neu, Ki-67, PCNA và p53 là thử nghiệm đặc hiệu dự đoán sự đáp ứng điều trị và quản lý bệnh nhân. Trong khoảng 5 năm gần đây, D2-40, là một dấu ấn miễn dịch mới của nội mô bạch mạch, được áp dụng rộng rãi ở các nước Âu Mỹ giúp phát hiện tế bào u xâm nhập bạch mạch, dự đoán tình trạng di căn hạch và góp phần đánh giá tiên lượng bệnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 181 trường hợp ung thư biểu mô vú xâm nhập xâm nhập tại Bệnh viện K Hà Nội được nhuộm hóa mô miễn dịch tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2006. Kết quả: Lứa tuổi mắc bệnh cao nhất là 40-59 tuổi (72,4%). Phân độ mô học theo hệ thống Scarff-Bloom-Richardson (SBR): độ II chiếm tỷ lệ cao nhất (74,6%), độ III là 13,8% và độ I là 11,6%. Theo chỉ số tiên lượng Nottingham (the Nottingham prognostic index): nhóm tiên lượng tốt 16,6%, nhóm tiên lượng trung gian 58%, nhóm tiên lượng xấu 25,4%. ER, PR, Her-2/neu, Ki67, PCNA và p53 dương tính trong 55,2%; 39,2%; 44,2%; 52,5%; 50,2% và 43,6% theo thứ tự. Xâm nhập vào bạch mạch, D2-40(+), gặp trong 16% các trường hợp. D2-40 tương quan có ý nghĩa với các yếu tố tiên lượng kinh điển như độ mô học (p<0,05), tình trạng di căn hạch (p<0,05), và với NPI (p<0,01); không tương quan với nhóm tuổi. Trong các dấu ấn miễn dịch, D2-40 chỉ tương quan với Ki67 (p<0,05).

ABSTRACT :

Background: Estrogen receptor status, Her-2/neu, Ki-67, PCNA and p53 are specific test predicting respond after therapy in breast cancer. D2-40 has been a new marker of lymphatic endothelium, predicting lymph node metastasis and become one of the prognostic factors in the last five years. Method: The expression of immunohistochemical markers of 181 cases of female breast invasive carcinomas diagnosed in the Hanoi cancer hospital. The immonohistochemical procedures were done in the pathologic department of Stanford University from June to August 2006. Results: Most patients were the age of 40-59, 72,4% of cases. According to SBR (Scarff-Bloom-Richardson system), grade II was in highest rate (74.6%), grade III was 13.8%, and grade I was 11.6%. Grading on NPI (the Nottingham prognostic index), the good prognostic group was 16.6%, the moderate group was 58%, and the poor group was 25.4%. ER, PR, Her2/neu, Ki67, PCNA and p53 were positive in 55.2%, 39.2%, 44.2%, 52.5%, 50.2 and 43.6% of cases respectively. The lymphovascular invasion (D2-40(+)) was 16% of cases. D2-40 had a significant relation with histological grading (p<0.05), axillary lymph node metastasis status (p<0.05) and NPI (p<0.01). There was no relation between D2-40 with age groups. Among the immunohistochemical markers, D2-40 had only significant relation with Ki67 (p<0.05).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF