Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 3
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NANG THẬN ĐƠN GIẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM CHẤT GÂY XƠ HÓA N - BUTYL CYANOACRYLATE

Đặng Đình Hoan(1), Bùi Phương Anh(1), Nguyễn Chí Phong(1), Vũ Văn Ty(2)

TÓM TẮT :

Bệnh nang thận đơn giản là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi và thường được phát hiện tình cờ qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, chúng thường không có triệu chứng và thường không yêu cầu phải điều trị. Khi chúng gây ra các triệu chứng thì thường cần phải được điều trị. Có nhiều chất xơ hóa được sử dụng trong điều trị nang thận, chúng tôi trình bày kết quả bước đầu điều trị nang thận đơn giản bằng phương pháp chọc hút nang thận có tiêm chất gây xơ hóa n - butyl cyanoacrylate (NBCA).Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tính hiệu quả trong điều trị nang thận đơn giản bằng phương pháp chọc hút nang thận có tiêm chất gây xơ hóa NBCA.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả ở 22 bệnh nhân với 23 nang thận đơn giản được điều trị bằng cách tiêm chất gây xơ hóa NBCA trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011.Kết quả: Có 22 bệnh nhân (16 nữ, 6 nam), với 23 nang thận được điều trị (bên phải 12, bên trái 11). Tuổi trung bình của bệnh nhân 56(nhỏ nhất 24 tuổi, lớn nhất 86 tuổi). Thời gian theo dõi trung bình là 4,3 tháng (ít nhất 1 tháng, lâu nhất 9 tháng). Kích thước nang thận trung bình trước khi thực hiện điều trị 69,3mm; sau điều trị là 28,1mm. Có 2 nang thận (8,7%) không cải thiện sau điều trị. Các triệu chứng có trước khi thực hiện thủ thuật đều được cải thiện sau khi điều trị. Không ghi nhận tai biến hay biến chứng nào trước và sau khi thực hiện thủ thuật.Kết luận: Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy phương pháp chọc hút nang thận có tiêm chất gây xơ hóa NBCA cho thấy tính hiệu quả cao trong việc giảm thể tích nang thận. Nó có thể thực hiện dễ dàng và không gây tai biến ở các trường hợp trong nghiên cứu.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the result of percutaneous injection sclerotherapy with n - butyl cyanoacrylate (NBCA) for symptomatic simple renal cysts.Materials and methods: From August 2010 to April 2011, we treated 22 patients with 23 symtomatic simple renal cysts by percutaneous injection sclerotherapy with n - butyl cyanoacrylate (NBCA).Results: We treated 22 patients (16 female, 6 male), with 23 symptomatic renal cyst (12 in right side, 11 in left side). Patients' age was from 24 to 86 years old with the average age of 56 years. The average follow-up period was 4.3 months (1 month, 9 months). The average diameter of renal cyst before treament was 69.3 mm; after prcutaneous injection sclerotherapy was 28.1mm. There were 2 renal cysts (8.7%) not changing after treatment. Almost the symptoms disappeared after procedure. No complications were encountered.Conclusions: Percutaneous injection sclerotherapy with n - butyl cyanoacrylate is an effective treatment for symptomatic simple renal cysts. We can make procedure easily and there was no complication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF