Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
NGHIÊN CỨU SỰ DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Lê Huy Hòa

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ di căn hạch. Khảo sát mối liên quan giữa đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm khối u với tình trạng di căn hạch.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu 111 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng (UTĐT), có kết quả giải phẫu bệnh, được phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, hoặc cắt đoạn đại - trực tràng tại Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 10/2008 - 6/2011. Bệnh phẩm sau khi rửa sạch được xác định các biến số: Vị trí khối u (đại tràng phải, đại tràng ngang, đại tràng trái, đại tràng chậu hông (kể cả chỗ nối đại tràng chậu hông - trực tràng). Kích thước dọc tính theo cm, chu vi tính theo khẩu kính ngang (1/4; 1/2 ; 3/4 và >3/4 chu vi). Xác định dạng đại thể (sùi, xâm nhiễm cứng, loét). Xác định tình trạng hạch có di căn hay không di căn. Xác định tổn thương vi thể (carcinome tuyến hay carcinome tuyến nhầy), độ xâm lấn sâu (T1, T2, T3, T4), độ biệt hóa (tốt, vừa, kém). Khảo sát mối liên quan giữa đặc điểm bệnh nhân và đặc điêm khối u với di căn hạch. Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.Kết quả: UTĐT thường gặp ở nhóm tuổi 40-70 (67,5%), tỉ lệ nam/ nữ 1,31; bệnh nhân thường nhập viện ở giai đoạn muộn, khối u to, kích thước >5 cm (46,1%), khẩu kính >1/2 chu vi (91%). Dạng đại thể thường gặp là dạng sùi (78%). Dạng vi thể chủ yếu là carcinome tuyến (88,2%), độ biệt hóa vừa (77,3%). Tỉ lệ di căn hạch trong 51,4% các trường hợp. Tình trạng di căn hạch có liên quan với dạng vi thể, mức độ xâm lấn, độ biệt hóa của khối u.

ABSTRACT :

Purpose: To determine the lymph node metastatic ratio. To evaluate the relationship between lymph node metastatic status and patient's and tumor's charateristics.Patient and method: Prospective research of 111 cases of colonic cancer, radically operated at UMC from 10/2008 to 6/2011. The speciments were washed up. The tumor's charateristics (location, size, macro, micro-charateristics) were defined. The lymph node metastatic ratio was determined. The patient's and tumor's charateristics and the relationship between lymph node metastatic status and patient's and tumor's charateristics were evaluated. Result: The most common age was between 40-70, ratio of male to female was1,31. The disease is advanced at hospitalization. The tumor's height of 5 cm or more was in 46.1% of cases, tumor's perimeter (>1/2 of colonic wall's perimeter) was in 91% of cases.The buds (macroscopic type) was 78%, adenocarcinome (micro type (88.2%) were common, and moderately defferentiated was 77.3%. The lymph node metastatic ratio was hight in 51.4%. It depends on micro type of the tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF