Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN TRONG Ổ BỤNG

Đào Trung Hiếu, Huỳnh Công Hiếu, Phan Ngọc Duy Cần

TÓM TẮT :

Tinh hoàn ẩn là một bệnh lý tương đối thường gặp ở những bé trai, chiếm khoảng 3-6%. Có sự cân nhắc vai trò phẫu thuật nội soi trong điều trị tinh hoàn trong ổ bụng- tinh hoàn không sờ được. Chỉ cần một đường vào phẫu thuật nội soi (PTNS) chẩn đoán cực kỳ chính xác trong định vị và đánh giá chất lượng tinh hoàn trong ổ bụng, cũng như khi nó không có. Siêu âm, CT, MR là những phương pháp kiểm tra xâm phạm tối thiểu nhằm chẩn đoán bệnh lý tuổi dậy thì ở bé trai. Siemer và cộng sự so sánh sự chính xác của MR và PTNS, Lakhoo báo cáo tìm thấy tinh hoàn bằng PTNS sau khi không tìm thấy bằng việc mổ mở thám sát. Nghiên cứu tiền cứu mô tả không đối chứng 20 bệnh nhi phẫu thuật nội soi điều trị với 29 tinh hoàn trong ổ bụng, từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2004 tại Bệnh viện Nhi Đồng1.

ABSTRACT :

The undescended testis is a very common condition in pediatric practice, estimated to occur in up to 3-6% of boys. There is a debated role for laparoscopy in management of the intra-abdominal testis - the impalpable testis. Single -port laparoscopy is extremely accurate in locating and assessing the quality of the intra-abdominal testis and, when it is not there(1). The intrasonography, CT or MR imaging are non-invasive tests in the pre-pubertal boy. Siemer el al(2)compared the accuracy of MR scanning and laparoscopy, Lakhoo ei al(3)were able to report the findings of secondary laparoscopy with previously negative open explorations. Twenty cases of laparoscopic with twentynine intra-abdominal testis approach in the management were prospectively studied between May to october 2004 in Chidren Hospital N01.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF