Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
VI KHUẨN GÂY VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN Ở TRẺ EM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH

Cao Minh Nga

TÓM TẮT :

Bối cảnh: Nhiễm khuẩn hô hấp trên bao gồm các viêm nhiễm ở vùng Tai, Mũi, Họng. Tác nhân gây bệnh là virus (khoảng 50-70%), vi khuẩn hoặc các vi sinh vật khác. Trong phần lớn các trường hợp, nhiễm khuẩn thường nhẹ và thoáng qua. Một số ít trường hợp, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn nặng ở tai, các xoang và thậm chí bị biến chứng viêm phổi. 
Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp trên ở các bệnh nhi và tính đề kháng kháng sinh. 
Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiền cứu cắt ngang trên 64 bệnh nhi có bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp trên có kết quả cấy vi khuẩn tại Bệnh viện Nhi đồng II TP. Hồ Chí Minh từ tháng 1/2004 đến tháng 12/2004. Kết quả: Các vi khuẩn thường gặp trong nhiễm khuẩn đường hô hấp trên ở trẻ em là Streptococcus pneumoniae (31,25%), tiếp theo là tụ cầu khuẩn S. aureus (26,56%), Haemophilus influenzae (22,78%) và Pseudomonas aeruginosa cho tỉ lệ tương đương (17,18%), Streptococcus pyogenes và Neisseria menigitidis cho tỉ lệ thấp hơn cả (6,27% và 1,56%). Về tính kháng thuốc: các chủng vi khuẩn phân lập được còn nhạy cảm cao với các kháng sinh thường dùng. Chưa phát hiện được chủng vi khuẩn gram dương nào kháng vancomycin. Imipenem hoàn toàn chưa bị đề kháng bởi các vi khuẩn phân lập được trong nghiên cứu này.
Kết luận: Đối với nhiễm khuẩn đường hô hấp trên chỉ điều trị bắng kháng sinh khi xác định được tác nhân vi khuẩn như viêm họng do teptococcus, viêm tai hoặc viêm xoang để hạn chế sự lan rộng của các vi khuẩn kháng thuốc.

ABSTRACT :

Background: upper respiratory infections affect the airways in the nose, ears, and throat. They can be caused by viruses (about 50-70%), bacteria, or other organisms. In the most cases of these infections, including colds, flus, and acute bronchitis, are mild, temporary, and harmless. In rare cases, they can cause serious infections in the ears or sinuses or even evolve into pneumonia.
Purpose: study of the pathogenous bacteria in upper respiratory tract infections in children and its antimicrobial resistance. 
Patients and methods: A retrospective descriptive, cross-sectional study of 64 pediatric patients with upper respiratory infections hospitalized in the Pediatric Hospital No 2 in HoChiMinh city from January 2004 to December 2004. 
Results: The common pathogenous bacteria in upper respiratory tract infections were Streptococcus pneumoniae (31.25%), consequently Staphylococcus aureus (26.56%), Haemophilus influenzae and Pseudomonas aeruginosa were isolated in 17.18%; Streptococcus pyogenes and Neisseria menigitidis was less frequent (6.27% and 1.56%). The antibiotic resistance: majority of isolated bacteria were high susceptible to common antibiotics. No positive gram bacterial strain was resistant to vancomycin. Imipenem was completely susceptible to all of the antibiotics. 
Conclusions: For the upper respiratory infections, the necessary antibiotic use is only in the cases when the causes of symptoms is bacterial, such as with strep throat, earaches, or sinus infections to restrict the spread of antibiotic-resistant bacteria. .

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF