Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
MỘT SỐ NHẬN XÉT BAN ÐẦU VỀ MỐI LIÊN QUANGIỮA CÁC ÐẶC ÐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH X QUANG PHỔIVÀ SỐ LƯỢNG CD4 Ở BỆNH NHÂN LAO/HIV (+)

Lộc Thị Quý*, Lê Văn Nhi*, Nguyễn Việt Cồ**

TÓM TẮT :

Lao là bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp ở bệnh nhân nhiễm HIV(+) và gặp ở mọi giai đoạn của nhiễm HIV, khi mà đếm số lượng CD4 không phải là xét nghiệm thường qui và có giá trị tiên lượng mức độ suy giảm miễn dịch. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang phổi và số lượng CD4 để xem có thể dùng hình ảnh X quang phổi (kết hợp với các đặc điểm lâm sàng) như là một phương tiện hỗ trợ đánh giá tình trạng miễn dịch của bệnh nhân lao/HIV (+). 

Với nghiên cứu này, ở giai đoạn HIV tiến triển (CD4 < 200), chúng tôi ghi nhận được hình ảnh X quang phổi gặp ở cả hai dạng điển hình (lao thứ phát) và không điển hình (lao nguyên phát), giống kinh điển, tổn thương thâm nhiễm tạo hang giảm dần khi suy giảm miễn dịch tăng lên và dạng tổn thương thâm nhiễm không hang gặp ở vùng giữa và đáy phổi cao 72,22% (13/18), lao phổi phối hợp lao ngoài phổi 21% (14/67), nhiều hơn lao ngoài phổi đơn thuần (2,35%) và có tỉ lệ tử vong cao ở dạng phối hợp này 92,86% (13/14), đáng chú ý là AFB(+) 65,67% (44/67), phần lớn ở dạng thâm nhiễm mô kẽ lan tỏa hoặc lao kê hai phổi, các triệu chứng liên quan HIV xuất hiện với tần suất cao (sốt cao kéo dài, suy kiệt cơ thể nặng, tiêu chảy kéo dài, nấm miệng, họng hoặc nấm da toàn thân, loét da...)

Trung bình CD4 của lao/HIV(+) là 136,28/mm3 và trung bình CD4 của lao lan tỏa phối hợp nhiều cơ quan là 94,4/mm3

ABSTRACT :

Pulmonary tuberculosis is the commonest opportunistic infection in patients with human immunodeficiency virus infection and occurred at all stages of HIV infection, when CD4-T lymphocyte counts are not routinely available and have the prognostic value on immunocompetence of HIV seropositive patients. The aims of this study is to investigate the relationship between clinical features, radiographic appearance and CD4-T lymphocyte counts among HIV infected patients with tuberculosis. In this setting, radiographic criteria (combined with clinical features) can use as a useful adjunct to immunological status in HIV associated tuberculosis patients evaluating. In advanced HIV infection (CD4 <200/mm3), patients present both typical and atypical chest radiographs (post primary and primary tuberculosis), resemble classical pattern descriptive, the proportion with cavitary lesions decreased with advancing levels of immune deficiency and parenchymal infiltrate without cavitation in mid or lower zone is more frequent 72, 22% (13/18), pulmonary combined with extrapulmonary 21% (14/67) is higher than extrapulmonary alone (2,35%) and high mortality in these patients 92,86% (13/14), specially numbers of AFB(+) forms found 65,67% (44/67), the most in the diffuse interstitial infiltrate or miliary pattern. The clinical related HIV infection occurred high frequently (prolonged fever, wasting or weight loss, chronic diarrhoea, dermo-oropharyngeal candidiasis, cutaneous ulceration...).

Mean CD4-T lymphocyte counts in the HIV infected patients with tuberculosis is 136,28/mm3 and mean CD4-T lymphocyte counts in the disseminated tubercolosis is 94.4/mm3.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF