Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NGHẼN MẠCH KẾT HỢP VỚI TIÊM THUỐC HOÁ TRỊ (TRANSCATHETER OILY CHEMOEMBOLIZATION) TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT: BÁO CÁO KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SAU 1006 LƯỢT TOCE TRÊN 834 BỆNH NHÂN K GAN.

Huỳnh Đức Long, Thi Văn Gừng, Thái Ngọc Dâng, Trần Ngọc Danh,Nguyễn Văn Thuận, Phạm Ngọc Hoa, Đặng Vạn Phước

TÓM TẮT :

Ung thư gan nguyên phát dạng Carcinoma tế bào gan (Hepatocellular carcinoma, HCC) thường gặp ở Việt Nam và các nước Á Châu. Nếu không được điều trị, bệnh có tử vong cao và nhanh. Phẫu thuật cắt bỏ khối u là phương pháp điều trị triệt để; tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số lớn trường hợp không có chỉ định ngoại khoa. Phương pháp TOCE kết hợp việc tiêm hổn hợp thuốc chống ung thư và Lipiodol với kỹ thuật gây tắc nghẽn mạch đến nuôi khối u nhằm nâng cao tỉ lệ sống sót của bệnh nhân K gan không được phẫu thuật. Từ 30/07/1999 đến 04/01/2002, 1006 lượt trên 834 bệnh nhân K gan đã được điều trị bằng phương pháp TOCE tại Khoa Chẩn Đoán Hình Anh bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận 98 % thành công về mặt kỹ thuật. Tỷ lệ sống sót sau 1 năm là 62 % và 25 % đối với Okuda giai đoạn II và III. Có 0.5 % biến chứng nghiêm trọng. Không có trường hợp tử vong trong vòng 48 tiếng sau thủ thuật. Các kết quả trước mắt và khía cạnh kỹ thuật được bàn luận trong bài báo cáo, qua đó các tác giả giới thiệu phương pháp TOCE như là một phương pháp điều trị hổ trợ tương đối an toàn, có triển vọng trong việc điều trị và quản lý các bệnh nhân K gan.

ABSTRACT :

Primary hepatic cancer (Type Hepatocellular carcinoma, HCC) diseases are frequent in Vietnam and other Asean countries. Without treatment, the mortality rate is high and the survival average time is only 1 to 6 months after the diagnosis date. Resection of the tumor is the radical treatment; but for several reasons, the majority of cases has no surgical indication. From 30/07/1999 to 04/01/2002, 834 patients with 1006 treatment times have been managed by TOCE procedure at Imaging Department of Cho Ray Hospital. The technical successful rate is 98 % of cases. The 1 year survival rate is 62 % and 25 % for Okuda II and III, respectively. The rate of 0.5 % major complication was registered. The technical and short term results are discussed. TOCE is suggested as the effective, adjunct treatment in non-resectionable cases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF