Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CAN THIỆP CUỐN MŨI GIỮA TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG

Lâm Hồng Yến, Võ Hiếu Bình

TÓM TẮT :

Can thiệp 149 CMG có bất thường về giải phẫu về bệnh lý của 87 trường hợp bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính được điều trị bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang tại khoa Tai-Mũi-Họng Bệnh viện Nhân Dân 115 trong khoảng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 4/2005, chúng tôi có kết quả phẫu thuật thành công là 82,7 %. Việc can thiệp CMG theo nguyên tắc bảo tồn tối đa đồng thời phải bảo đảm thông thoáng cho khe giữa. Không ghi nhận những biến chứng trầm trọng, những biến đổi sinh lý nặng nề sau phẫu thuật có can thiệp CMG.

ABSTRACT :

At ENT service Popular Hospital 115 from November-2003 to April-2005, we have carried out the proceduces as plastie, partial or total turbinectomy on 149 abnormal middle turbinates on 87 patients with chronic sinusitis. The good result at 4 months later is 82,7 %.We respect the principle on maximum conservation of middle turbinates as well as we are surety for the patency of middle meatus. Postoperative complications is not noted in our patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF