Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
VI PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG -CÙNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Lê Thể Đăng(2), Võ Tấn Sơn(1), Phạm Anh Tuấn(1), Lê Thái Bình Khang(2), Nguyễn Hiền Nhân(2), Lê Đức Định Miên(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 
Phương pháp: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tiến cứu cho tất cả bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (lâm sàng và cận lâm sàng: MRI, EMG..) có chỉ định phẫu thuật từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2009. Sử dụng C-arm định vị trước mổ, kính vi phẫu thuật carl-zeiss với các kỹ thuật cắt bản sống một bên; hai bên hoặc toàn bộ.
Kết quả: Từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2009 chúng tôi tiến hành điều trị vi phẫu thuật cho 58 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (lâm sàng và cận lâm sàng: cộng hưởng từ, điện cơ..). Không có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ, tuổi thấp nhất 19 tuổi, cao nhất 79 tuổi, tuổi trung bình 43,56 ± 11,95. Tầng thoát vị thường gặp nhất là L4-5: 38/58 ( 65,5%); L5-S1: 17/58 ( 29,3%) thấp nhất L3-4 3/58 ( 5,2%). Thoát vị lệch bên là thường gặp nhất 39/58 ( 67,2%). Kết quả tốt 47/58 ( 81%); khá 7/58 ( 12,1%); trung bình 2/58 ( 3,4%); xấu 1/58 (1,7%). Nhiễm trùng vết mổ 2/58 ( 3,4%).
Kết luận: Sử dụng thường qui C-arm và kính vi phẫu thuật trong điều trị phẫu thuật bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cho thấy kết quả tốt vì: xác định chính xác tầng thoát vị cho phép đường mổ nhỏ, quan sát được trong sâu tránh tổn thương cấu trúc thần kinh, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate result of microsurgical treatment of herniated lumbar disc at Nguyen Tri Phuong hospital.
Methods: The study included 58 patients who presented herniated lumbar disc from 10/2008 to 06/2009. In all cases the diagnosis was accurately confirmed by clinical examination and imaging studies such as: CTsan, MRI. The authors performed hemilaminectomy, bilateral laminectomy or total laminectomy with microscope.
Result: of 58 cases underwent microsurgery, there are 29 male and 29 female. The youngest age was 19, the oldest age was 78, mean age was 43.56 ± 11.95. L4-5 herniated lumbar disc was the commonest (65.5%), L5-S1 herniated lumbar disc was 29.3% and L3-4 herniated lumbar disc was lowest (5.2%). outcome of microsurgery is that eighty one percent of patients had good result, 12.1% had satisfactory result, 3.4% had nomal result and 1.7% had unsatisfactory result. 
Conclusion: the authors pointed out using C-arm and microscope intraoperation routinely for the treatment of herniated lumbar disc is safe and effective.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF