Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI RÁCH BỜ MÍ DO CHẤN THƯƠNG CƠ HỌC

Trần Văn Lê Liêm(1), Lê Minh Tuấn (2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Chấn thương mi mắt là một vấn đề thường gặp nhất tại phòng cấp cứu, nhưng phục hồi rách bờ mi mắt hiếm được báo cáo trong các y văn. Báo cáo này tổng hợp các trường hợp được điều trị tại khoa Mắt, bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian 12 tháng.Mục tiêu: Đánh giá kết quả phục hồi bờ mi sau phục hồi rách bờ mi do chấn thương cơ học bao gồm: giải phẫu cơ thể học, chức năng và thẩm mỹ của mi mắt.Phương pháp: Tiến cứu lâm sàng, hàng loạt ca, không so sánh. Các ca chấn thương rách bờ mi được điều trị phẫu thuật phục hồi từ tháng 5/2008 đến tháng 6/2010 tại khoa Mắt, bệnh viện Chợ Rẫy.Kết quả: Nghiên cứu được tiến hành trên 67 ca (58 nam, 9 nữ), với tuổi trung bình 35±12,56 tuổi. Sau 1 tháng điều trị, kết quả đạt được phục hồi giải phẫu bờ mi tốt 85,1%; phục hồi đường xám tốt 85,1%, phục hồi vận động mi mắt tốt 92,5%, phục hồi thẩm mỹ (hình dáng vết sẹo) tốt 89,5%, độ che phủ giác mạc tốt 97%. Thời gian xử trí vết thương trung bình 2,73±2,66 ngày sau khi bị thương (bị đa chấn thương). Biến chứng nhiễm trùng vết thương 1,5%, biến dạng chữ V trên bờ mi 1,5%.Kết luận: Người trẻ được thấy có nguy cơ cao trong chấn thương rách mi mắt, đặc biệt ở những người đang tham gia lao động. Vết thương mi mắt nếu không xử trí đúng sẽ để lại di chứng xấu trên mi mắt.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Eyelid injury is one of the most common problems in the Emergency Department, but marginal eyelid reconstruction has rarely been reported in the literature. This article reviews cases of marginal eyelid lacerations reconstruction collected at the Eye Emergency Department of Cho Ray hospital at Hồ chí Minh city.Purpose: To evaluate the recovery of the marginal eyelid laceration by mechanical traumatic, include: anatomy, function, and cosmetic of the eyelid.Methods: Prospective, case series report, not comparing.Results: 67 patients(58 males, 9 females). Mean age was 35±12.5 years. Recovery outcome was 85,1% marginal eyelid anatomy: was 85.1% gray line; was 92.5% eyelid movement; was 89.5% eyelid cosmetic; was 97% corneal cover. Timing of repair mean was 2.73±2.66 days after trauma (polytraumatic). Postoperative complications in clude: 1.5% eyelid notching; wound infection 1.5%. Conclusions: Young males were found to run a higher risk of eyelid injuries, especially at work. Eyelid laceration if repaired not correct can be lead cause poor anatomy, function, cosmetic of the eyelid, and unsightly for patient. This method easy to work, economic, and apply in emergency room at local medicin station and central hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF