Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG NỐI MÁY SO VỚI MỔ MỞ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung, Trần P Dũng Tiến, Trần Vũ Đức, Hồ Cao Vũ, Nguyễn Thị Trúc Lâm

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục đích: Đánh giá tính khả thi và kết quả phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt đoạn trực tràng nối máy so với mổ mở trong điều trị ung thư trực tràng. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, không ngẫu nhiên. Từ 10/2007 đến 12/2009, chúng tôi đã thực hiện 60 ca phẫu thuật nội soi (PTNS) và 30 ca phẫu thuật mở cắt đoạn trực tràng nối máy cho các trường hợp ung thư trực tràng cách rìa hậu môn từ 6-15 cm. Tuổi bệnh nhân trung bình là 61 ± 12 (29 - 87) trong nhóm PTNS và 58 ± 14 (29 - 83) trong nhóm mổ mở. Kêt quả: Thời gian mổ trung bình 217 ± 67 phút (từ 110 - 360 phút) trong nhóm PTNS và 176 ± 48 phút (90 - 265 phút) trong nhóm mổ mở. Tỉ lệ biến chứng chung của nhóm PTNS là 21,6% và mổ mở là 30%. Không có tử vong phẫu thuật trong cả hai nhóm. Tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ tăng trội ở nhóm mổ mở (16,7%) so với 3% ở nhóm PTNS. Thời gian nằm viện tương đương giữa hai nhóm. Với thời gian theo dõi trung bình là 22 tháng, tỉ lệ sống còn chung ở nhóm PTNS và nhóm mổ mở lần lượt là 96,7% và 93,3%. Kết luận: PTNS cắt đoạn trực tràng nối máy trong điều trị ung thư trực tràng có thể thực hiện an toàn và có kết quả sớm chấp nhận được so với phẫu thuật mở. Các bệnh nhân nhóm PTNS có tỉ lệ đau sau mổ ít hơn và tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ ít hơn so với nhóm mổ mở. Với thời gian theo dõi trung bình 22 tháng, cả hai nhóm có kết quả về mặt ung thư học tương đương nhau.

ABSTRACT :

ABSTRACTAim: To evaluate the feasibility and results of laparoscopic stapled low anterior resection (LAR) for rectal cancers in compare with open stapled LAR. Method: Prospective non-randomised study. From 10/2007 to 12/2009, we have performed 60 cases of laparoscopic stapled LAR and 30 cases of open stapled LAR for rectal cancers ranged from 6 cm to 15 cm from anal verge. Patient's mean age was 61 ± 12 (29 - 87) in laparoscopic group and 58 ± 14 (29 - 83) in the open group. Results: Operation time was 217 ± 67 minutes (110 - 360 mins) for laparoscopic group and 176 ± 48 (90 - 265 mins) for the open one. Overall morbidity in the laparoscopic group is 21.6% and 30% in the open group. No mortality was recorded in both groups. Wound infection was predominant in the open group (16.7%) compared with 3% in the laparoscopic group. Hospital stay was similar in both groups. With the mean follow-up time of 22 months, the mean survival rate of laparoscopic group and open group was 96.7% and 93.3%, respectively. Conclusion: Laparoscopic stapled LAR for rectal cancers can be performed safely and have acceptable results in compare with open stapled LAR. Patients in laparoscopic group had less pain and less wound infection in postoperative compare with the open group. With the follow-up time of 22 months, both groups had similar oncologic results.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF