Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM

Nguyễn Minh Tuấn, Lâm Thị Mỹ, Lê Hoàng Ninh, Trần Thị Mộng Hiệp

TÓM TẮT :

Thiếu máu tán huyết miễn dịch (TMTHMD) ở trẻ em là một bệnh lý có nhiều thể lâm sàng và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Trong khoảng thời gian từ 01/2001 đến 03/2002 chúng tôi thu được 25 trường hợp TMTHMD, trong đó 88% trường hợp TMTHMD thuộc thể bệnh do kháng thể nóng, 12% trường hợp còn lại là thể bệnh do kháng thể nóng và lạnh phối hợp. 68% trường hợp TMTHMD là tiên phát, 16% là do lupus đỏ và 16% trường hợp có liên quan với nhiễm siêu vi. Tỷ lệ đáp ứng tốt với điều trị steroids là 64% và kém là 36%.

ABSTRACT :

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) is a disease with a variety of clinical aspects and etiologies. At Children Hospital N°1 and N°2, from 01/2001 to 03/2002, we recorded 25 patients of whom 88% are associated with warm autoantibodies, 12% with both warm and cold autoantibodies. 68% of cases are primary, 16% are due to systemic lupus erythromatosus, and 16% are associated with viral infections. The rate of good and poor response to steroids are 64% and 36% respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF