Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
PHẪU THUẬT MỞ NGỰC-BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU THẬN CÓ CHỒI LỚN TRONG TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP TẠI BV CHỢ RẪY

Thái Minh Sâm(1), Trần Ngọc Sinh(1), Phạm Thọ Tuấn Anh(2), Trần Quyết Tiến(2), Trần Lê Linh Phương(1), Nguyễn Thi An(2), Đỗ Quang Minh(1), Trần Thị Phương Nga(3), Phan Thị Lệ Xuân(3)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chồi bướu trong tĩnh mạch (TM) thận và tĩnh mạch chủ (TMC) dưới là thể lâm sàng đặc biệt của bướu thận. Cắt thận rộng (cắt thận tận gốc) và mở TMC đơn thuần lấy chồi bướu chỉ có thể thực hiện khi chồi bướu còn khu trú ở TMC đoạn dưới gan, cuộc mổ thực hiện qua đường bụng hay thắt lưng cổ điển. Khi bướu đã ăn lên cao đến TMC đoạn sau gan hay vượt cơ hoành thì phải can thiệp qua đường ngực bụng và có thể phải nhờ đến tuần hoàn ngoài cơ thể, đây là một phẫu thuật lớn và có nhiều khó khăn hơn.
Bệnh nhân và kết quả: Vào tháng 12/2006 và tháng 8/2009, tại khoa Tiết niệu BV Chợ Rẫy đã thực hiện phẫu thuật cho hai bệnh nhân (BN) nữ bị bướu thận có chồi trong TMC bụng (T3bNxMx). Hai BN nhập viện vì đau vùng thắt lưng, một BN có kèm tiểu máu. Siêu âm, CT scan và MRI bụng thấy bướu thận lớn và có chồi bướu ăn vào TM thận và TMC đến đoạn sau gan sát cơ hoành. Cả 2 đã được mổ mở ngực-bụng cắt thận rộng và mở TMC lấy hết chồi bướu. Trong đó có 1 trường hợp phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo và 1 làm cầu nối tạm từ TMC đoạn dưới thận lên nhĩ phải. Kết quả 2 trường hợp phẫu thuật đều thành công.
Kết luận: Báo cáo trình bày 2 trường hợp cắt thận rộng do bướu và lấy chồi bướu trong TMC đã ăn lên cao đến cơ hoành, về kỹ thuật mổ phải nhờ sự hổ trợ của tuần hoàn ngoài cơ thể. Đây là những ca mổ đầu tiên tại BV Chợ Rẫy, kết quả cho thấy đã thành công về mặt phẫu thuật, kết quả lâu dài cần có thời gian để theo dõi thêm.

ABSTRACT :

Objectives: Tumor extends into the inferior vena cava and renal vein are two special morphology of renal cell carcinoma (RCC). Radical nephrectomy and venacavostomy to removing thrombus can only be done when the thrombus located in inferior vena cava below liver. Laparostomy and retroperitoneal surgery are two classic approachable method. The removing the thrombus is difficult if it is high up to the hepatic vein and thoracic inferior veina cava. All patients underwent complete tumor excision with radical nephrectomy and inferior vena caval thrombectomy using adjunctive cardiopulmonary bypass and deep hypothermic circulatory arrest.
Patient and results: From Dec 2006 to August 2009, in the Urology department of Cho Ray hospital, 2 femal patients underwent surgical treatment for renal cell carcinoma extending into renal vein and inferior vena caval (T3bNxMx). Two patients went ot the hospital due to pain and one with hematuria. Abdominal ultrasound, computer tomography and MRI reveal large tumor with thrombus extending into renal vein and inferior vena cava. Two patients underwent complete tumor excision with radical nephrectomy and inferior vena caval thrombectomy using adjunctive cardiopulmonary bypass (CPB) and deep hypothermic circulatory arrest. The tumor and almost of thrombus were removed.
Conclusions: The radical nephrectomy complete thrombus excision for RCC was performed the first time in Cho Ray Hospital. The operation is surgically successful. The long-term result is still a question and need to be follow up.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF