Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 1
BỆNH LÝ MẠCH MÁU VÙNG ĐẦU MẶT CỔ: KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Đình Luân(1), Phạm Ngọc Hoa(2), Thái Ngọc Dâng(1), Thi Văn Gừng(1), Vũ Tiến Dũng(3)

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh lý mạch máu vùng đầu mặt cổ là một phổ bệnh lý bất thường, liên quan đến hệ thống mạch máu bao gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Bệnh ít ảnh hưởng đến sự sống còn của bệnh nhân, tuy nhiên tính thẩm mỹ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường của bệnh nhân.
Mục tiêu: Chúng tôi muốn trình bày những kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh mạch máu khu trú vùng đầu mặt cổ để khái quát việc chẩn đoán chính xác để đưa ra chiến lược điều trị thích hợp.
Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi hồi cứu các trường hợp bệnh lý mạch máu vùng đầu mặt cổ được chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp điều trị nội mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/2005 đến 11/2007. Các trường hợp được điều trị bằng phương pháp nội mạch được so sánh kết quả bước đầu với các trường hợp được điều trị bằng phương pháp phẩu thuật.
Kết quả: Sau một năm từ 12/2005 đến 11/2006, chúng tôi tổng kết một số trường hợp bệnh lý mạch máu vùng đầu mặt cổ điển hình đã được điều trị bằng phương pháp nội mạch và theo dõi tại khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả bước đầu cho thấy hầu hết các trường hợp cải thiện các triệu chứng lâm sàng, hình ảnh học rõ rệt.
Kết luận: Bệnh lý mạch máu vùng đầu mặt cổ là bệnh lý chủ yếu liên quan đến tính thẩm mỹ. Việc chẩn đoán có thể được dựa vào những hình ảnh học, đặc biệt là với hai phương tiện MRI và DSA. Việc điều trị bệnh lý này có thể ứng dụng phương pháp điều trị nội mạch với tỷ lệ thành công khá cao.

ABSTRACT :

Introduction: Head and neck's vascular malformations and haemangiomas are abnormal spectrum which involves vessels including arterial, capillary, venous system. These lesions range from cosmetic deformity to mutilating and life threatening disease.
Achieve: We present our diagnosed and treated cases of head and neck's vascular disease in Cho Ray hospital by endovascular strategy. According to our result, we would like to share experiencies in term of making diagnostic, of choosing interventional way to get better results.
Method: A retrospective typical cases which had been treated by intervenional approach from 12/2005 to 11/2006 were extracted. Then we compared to surgical results of the same kind of disease existing in our data.
Result: Almost of our cases are good results after 1 year follow up. They are all considerable clinical or imaging improvement.
Conclusion: Head and neck's vascular diseases are essential considered to esthetic problem. Diagnose could be determined resulted in developed imaging machine, like MRI or DSA. Treating by endovascular plays important role to get the best result event single or combined methods.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF