Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG SINH THIẾT LÕI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Nguyễn Văn Bằng, Phạm Nguyên Cường

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả sinh thiết lõi trong chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú trước mổ. Đánh giá giá trị chẩn đoán của sinh thiết kim lớn so với phương pháp mổ bóc u làm mô bệnh học thường quy.Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu.62 bệnh nhân có khối u vú nghi ngờ. Kết quả: Sinh thiết lõi trong bệnh u vú cho kết quả tương đương với kết quả giải phẫu mô bệnh học, tránh một cuộc mổ mà vẫn cho độ tin cậy cao với các chỉ số chẩn đoán rất có giá trị như: độ nhạy 95,6%, độ đặc hiệu 100%, giá trị tiên đoán dương tính 100%, giá trị tiên đoán âm tính 88,8%, độ chính xác 96,7%.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the efficacy of core biopsy in breast cancer before surgery. To compare the value in diagnosis between core needle biopsy and tumor excision.Methods and materials: cross-sectional and retrospective study of 62 patients having tumors suspicious for breast cancer from 2004 to August 2008.Results and conclusions: According to our study, a sensitivity of 95.6%, a specificity of 100%, a positive predictive value was 100%, and a negative predictive value of 88.8% were observed. The result showed that this method is rather easy to perform, less complicated, very reliable in comparison with tumor excision. Core biopsy procedure may replace tumor excision in diagnosing breast cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF