Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
TÌNH HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TỪ 2009-2010

Châu Khắc Tú, Lê Minh Toàn, Phan Viết Tâm, Trần Minh Thắng,Vương Đình Hoàng Dũng, Trần Thị Thùy Trang, Hoàng Liên Châu, Trần Thị Hoàn, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Xuân Anh .

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát tỷ lệ dị tật bẩm sinh theo phân loại ICD-10 và đánh giá kết quả xử trí thai dị dạng.Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.Đối tượng: 97 sản phụ được chẩn đoán là mang thai dị dạng tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế. Tất cả bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu đều được chẩn đoán thai dị dạng trước sinh bằng siêu âm hoặc thai dị dạng được chẩn đoán sau khi sinh ra. Tất cả trẻ đều được chẩn đoán xác định thai dị dạng bằng thăm khám toàn diện trẻ sau khi sinh ra.Kết quả: Tuổi thai trung bình phát hiện dị dạng là 24,58,3 tuần.Trong các loại dị dạng, dị dạng về hệ thần kinh chiếm tỷ lệ cao nhất 28,1%. Trong các trường hợp thai dị dạng được chẩn đoán trước sinh, tỷ lệ đình chỉ thai nghén chiếm tỷ lệ 73,2 %, theo dõi chờ sinh chiếm tỷ lệ 26,8 %. Tỷ lệ kết thúc thai kỳ bằng Misoprostol chiếm tỷ lệ 47,5 %, Mifepristone + Misoprostol chiếm tỷ lệ 27,8 %. Tỷ lệ trẻ dị dạng bẩm sinh tử vong ngay sau sinh là 63,9%.Kết luận: Cần có hành lang pháp lý về chấm dứt thai kỳ trong chẩn đoán trước sinh. Xây dựng chính sách quốc gia về tầm soát và chẩn đoán tiền sinh thông qua tăng cường đào tạo, tăng cường truyền thông trong cộng đồng nhằm giúp bệnh nhân được khám thai sớm, tầm soát, chẩn đoán sớm và xử trí bất thường sớm.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To estimate the rate of birth defects which are classificated according to ICD-10 system, and to evaluate the effectiveness of the treatment of these defects.Methods: described cross - sectional study.Subjectives: 97 pregnant women who were diagnosed have birth defect at Ob-Gyn department of Hue Central Hospital. All of them were positive diagnosed having these problems based on prenatal ultrasound or postpartum period. And all of the babies were detected based on general examining postpartum.Results: Gestational age in which our patients were detected was 24,58,3 weeks. The rate of nevous system malformation was the highest one among types of defects, accounted for 28.1%. Among cases detected prenatally, 73.2% were terminated their pregnancies, and 26.8% waited until term pregnant, and 47.5% women who terminated their period by using Misoprostol while 27.8% using Misoprostol plus Mifepristol. The mortality rate in the early postpartum period was 63.9%. Conclusions: It is need to have legal framework for prenatal diagnosis and terminating of pregnancies with defected births. Setting the national policy on prenatal diagnosis based on health care training and public education by which recommend pregnant women getting early prenatal care and treating problems earlier.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF