Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG CỦA ĐỢT CẤP COPD

Trần Văn Ngọc

TÓM TẮT :

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay trở thành một gánh nặng kinh tế hàng đầu cho gia đình bệnh nhân và xã hội do đây là bệnh mạn tính và nặng dần, chí phí ngày càng nhiều theo mức độ nặng của bệnh nhất là những đợt cấp. Trong số 6 nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ, chỉ có COPD là tăng liên tục từ 1970. Tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị đợt cấp COPD được GOLD đề xuất tạo nên một khung chung cho việc quản lý và điều trị COPD nội trú và ngoại trú. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có một sự đồng thuận trong chẩn đoán và điều trị đợt cấp COPD trong tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Mục tiêu: Xác định nguy cơ tử vong của đợt cấp COPD nhập viện. Phương pháp: Tiến cứu, mở, không so sánh nhóm bệnh nhân đợt cấp COPD nhập khoa Hô hấp BVCR. Kết quả: + BMI < 18 nguy cơ tử vong tăng so với BMI > 18 (13,1% so với 8,6%). Tử vong trong nhóm có bệnh phối hợp 12,3% cao hơn trong nhóm không có bệnh phối hợp 8,2%, đặc biệt trên nhóm bệnh nhân tiểu đường 22,7% (p< 0,05). Bệnh nhân rối loạn tri giác, nhịp thở > 30 lần/phút và rối loạn khí máu không điều chỉnh sau 1 và 24 giờ có tỉ lệ tử vong cao hơn nhóm không có các yếu tố trên. Thở máy: 48,8% trường hợp thành công và 51,2% trường hợp thất bại. Thở máy là nguy cơ cao của tử vong trong đợt cấp COPD. Chưa thấy khác biệt vế nguy cơ tử vong trên nhóm bệnh nhân COPD III, IV, rối loạn điện giải, tâm phế mạn, BN có tiền sử nhập viện > 3 lần trong 3 năm vừa qua.

ABSTRACT :

COPD is now becoming the first economic burden of society and family because this is the chronic and progressive disease with increasing costs depend on severity of disease especialy in the acute exacerbations. Of the six leading causes of death in the United States, only COPD has been increasing steadily since 1970. Diagnostic and therapeutic criteria established by GOLD become a common pathway for management and treatment in inpatient and outpatient fields. There is not yet consensus in diagnosis and treament of AECOPD in Vietnam with current economic and society condition.Objectives: Evaluation of mortality risk factors of admitted patients of AECOPD.Methods and materials: open, uncontrolled, prospective in patients admitted to respiratory department of Choray hospital.Results: BMI < 18 has higher mortality risk than BMI > 18 (13.1% vs 8.6%). Mortality rate of COPD combined with concomitant diseases is higher than the uncombined group (12.3% vs 8.2%), especially combined with diabetis mellitus (22.7%) (p< 0.05). Mechanical ventilation: 48.8% successful and 51.2% fail.So mechanical vetilation became the mortality risk of AECOPD. Unconscious patients, respiratory rate > 30 /min, bloodgases uncontrolled after 1 and 24 hours have higher mortality rate than patients without above signs. No different in mortality rate of COPD III-IV, electrolite disturbances, corpulmonal and history of admission > 3 times in past three years. Conclusion: Risk of mortality of AECOPD was high if combined with concomitant diseases, mechanical ventilation, unconsciousness, repiratory rate > 30 /m, uncontrolled bloodgases after 1 and 24 hours from admission.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF