Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 10 NĂM (1998-2007)

Nguyễn Công Minh(1), Nguyễn Đức Khuê(1), Vũ Hữu Vĩnh(1), Hoàng Văn Thiệp(1), Đồng Lưu Ba(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Dãn phế quản, một bệnh do nhiễm khuẩn phổi và tắc nghẽn phế quản gây nên, ngày nay đã giảm hẵn ở các nước công nghiệp phát triển. Nhưng đó vẫn còn là vấn nạn mà chúng ta phải đối mặt. Qua đây, chúng tôi trình bày thực trạng lâm sàng và kinh nghiệm cắt phổi, biến chứng, tử vong cũng như những kết quả đạt được trong điều trị bệnh lý này tại BV Chợ Rẫy và BV.cấp cứu Trưng Vương. Phương pháp nghiên cứu Trong 10 năm (1998-2007), chúng tôi có 262 BN dãn phế quản đã được cắt phổi (122 nam và 140 nữ). Tuổi trung bình là 47,5 (nhỏ nhất là 19 tuổi, lớn nhất là 71). 
Kết quả: Tất cả BN đều có TC ho ra máu mà điều trị nội khoa thất bại. Hầu hết (243/262) có khái huyết lượng ít, trong số đó có 4/262 BN áp xe phổi. 53 BN dãn phế quản 2 bên, chủ yếu là tổn thương thùy dưới (144 BN). Một trăm tám mươi lăm bệnh nhân phải cắt thùy, 2 BN phải cắt toàn bộ 1 phổi, 28 BN cắt phổi giới hạn. Biến chứng và tử vong sau mổ lần lượt là 29BN (11%) và 3 BN (1,1%). Phẫu thuật cắt trọn thương tổn đã mang lại thành công cho 235 BN, chiếm tỷ lệ 90%. Trên 148 BN được theo dõi thì 75% BN không còn triệu chứng, 4% ho ra máu tái phát, phải nhập viện để mổ lại cắt thùy hoặc bơm tắc động mạch phế quản cầm máu. 
Kết luận: Với bệnh dãn phế quản còn khu trú, phẫu thuật cắt phổi vẫn còn giá trị, hiệu quả, biến chứng và tỷ lệ tử vong thấp. Phải luôn ghi nhớ rằng không phải mổ cắt phổi xong là hết, mà phải điều trị nội khoa nhiễm khuẩn hô hấp và theo dõi BN sau mổ mới mang lại thành công mỹ mãn.

ABSTRACT :

Objective: Bronchectasis, that is caused by pulmonary infection and bronchial obstruction, has dereased significantly in industrialized countries. It is still a problem in our country. We reviewed the clinical profile and our recent experience with pulmonary resection for this condition, the morbidity, mortality and the outcome of treament in ChoRay and trưng Vương hospital.Methods: During 10 years (between 1998-2007), 262 patients (122 male and 140 female patients) underwent pulmanary resection for bronchiectasis. The mean age was 47,5 years (range 19-71 years).
Results: all patients were hemoptysis and were failed of medical therapy. Most of them (243/262) were minor hemoptysis and 4/262 lung abcess. 53 patients was bilateral lung disease and mainly confined to the lower lobe in 144. One hundred and eighty five patients had a lobectomy, 2 had a pneumonectomy. 28 had a limited resection. Operative morbidity mortality were seen in 29 (11%) and in three (1,1%) patients, respectively. Complete resection was achieved in 235 patients (90%). Follow-up was complete in 148 patients: 75% was asymtomatic and 4% rehospitalized with residive hemoptysis that have to controlled bleeding by operation on the other lobe or arterial occluded catheterization. 
Conclusion: Surgical treament of bronchiectasis is more effective in patient with localized disease, with the low morbidity and mortality. It should be in mind that there is not finished after pulmonary resection, the performance of the medical treatment associated respirated physical therapy, after operation will be the optimal results in our reseach.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF