Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TÌNH HÌNH CẮT LÁCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH THALASSEMIA THỂ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TP. HCM

Lâm Thị Mỹ , Nguyễn Thanh Hùng, Đào Trung Hiếu, Lê Bích Liên

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: mô tả các đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và tình hình điều trị bệnh nhân Thalassemia thể nặng có chỉ định cắt lách.
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu mô tả, trong năm 2003-2004, tại BVNĐ1.
Kết quả nghiên cứu: Về yếu tố dịch tễ, trong 66 ca Thalassemia thể nặng cắt lách có 10, 6% dưới 6 tuổi; 89, 4% trên 6 tuổi, Tần suất cao ở bệnh nhân từ tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bến Tre, Bình Thuận và TP HCM. Về lâm sàng, bệnh nhân có tỉ lệ thiếu máu nặng và rất nặng chiếm 59, 1 %, có gan lách to, biến dạng xương, kèm chậm phát triển thể chất. Biến chứng trước khi cắt lách là 40, 9%:rối loạn đông máu, bất thường tim mạch, nhiễm CMV, HBV. Về điều trị: thời gian điều trị trung bình trước cắt lách là 18, 3 ngày, thời gian điều trị suốt đợt nhập viện là 28, 6 ngày, lượng máu trung bình cần bù trước truyền máu là 28, 8ml/kg. Biến chứng sau cắt lách 10, 5%, trong đó tắc mạch chiếm 4, 5 % và nhiễm trùng chiếm 4, 5 % và tăng tiểu cầu 1, 5%.
Kết luận: Cắt lách cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân thalassemia thể nặng và giảm truyền máu khối lượng lớn, tuy nhiên cần theo dõi biến chứng tắc mạch và nhiễm trùng ngay sau cắt lách.

ABSTRACT :

Objective: to describe clinical symptoms, laboratory parameters and treatment status of major thalassemic patients with the indication for splenectomy.
Study design: a prospectively descriptive study, performing during a two-year period 2003-2004, at the Children's hospital No 1.
Results: Epidemiological factors: there are 66 cases of major Thalassemia with splenectomy, 10, 6% patients under 6 year old, 89, 4% above 6 year old. Patients from An Giang, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bến Tre, Bình Thuận provinces and Ho Chi Minh City got the high ratio. Clinical symptoms: 59. 1 % of patients had severe and extremely severe anemia, hepatomegaly, splenomegaly, bone malformation, growth retardation. The preoperative complications in patients with beta-thalassemia major were 40, 9%: Haemostatic disorders, cardiac abnormality, infection with CMV, HBV. Treatment: the average treatment duration before splenectomy was 18. 3 days, the average hospitalizing duration was 28. 6 days, and the average blood quantity for transfusion before splenectomy was 28. 8 ml/kg. 10, 5 % had complications following splenectomy, with thrombosis 4, 5%, sepsis 4, 5%, and thrombocytosis 1, 5%.
Conclusions: Splenectomy permits an improvement the quality of the lives of beta -thalassemia and reduces the blood consumption, but we need to notice the complications such as thrombosis and infection after splenectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF