Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM VỀ LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM TIM TRONG CHẨN ĐOÁN THÔNG LIÊN NHĨ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 01/2010 - 09/2010

Nguyễn Thị Tuyết Hằng(1), Bùi Phú Quang(1), Nguyễn Thị Hậu(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá đặc điểm lâm sàng và giá trị của siêu âm tim trong chẩn đoán thông liên nhĩ.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang. Từ tháng 01/2010 đến tháng 09/2010, 72 bệnh nhân đã được chẩn đoán thông liên nhĩ bằng siêu âm tim và phẫu thuật tại khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy.Kết quả: phần lớn các trường hợp bệnh thông liên nhĩ đều phát hiện muộn (<16 tuổi chỉ chiếm 18%). Đa số bệnh nhân nhập viện với triệu chứng mệt (83,3%) và khó thở khi gắng sức (70,8%). Siêu âm tim cho thấy hầu hết là thông liên nhĩ lỗ thứ phát (89%) và tăng áp động mạch phổi mức độ trung bình (48,6%). So sánh với kết quả sau phẫu thuật, có sự phù hợp về phân loại và kích thước lỗ thông qua siêu âm tim.Kết luận: siêu âm tim là phương tiện giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán thông liên nhĩ, đánh giá huyết động học và các tổn thương đi kèm. Dựa vào các thông số đo được, phẫu thuật viên có thể tiên lượng kết quả bệnh nhân được phẫu thuật.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate clinical characteristics and the value of echocardiography in diagnosis of atrial septal defect (ASD).Subjects and methods: a cross-sectional prospective study was carried out from January 2010 to September 2010. 72 patients were diagnosed Atrial Septal Defect (ASD) by echocardiography and treated by surgical closure at Open Heart Surgery Department, Cho Ray hospital.Results: the majority of ASD patients were late detected (only 18% < 16y.o). Most of them were hospitalized with symptoms of fatigue (83.3%) and exercise dyspnea (70.8%). Echocardiography found that 89% were secondary ASD with moderate aterial pulmonary hypertention (48.6%). Compare with the results post surgery, there was the suitability with echocardiography about types and defect sizes.Conclusion: transthoracic echocardiography is an important method of diagnosing ASD, giving hemodynamic parameters and detecting asociated anomalies. Depands on the results of echocardiology, surgeons can predict the outcomes of th eir patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF