Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
KHẢO SÁT VI KHUẨN HỌC TRONG VIÊM MỦ MÀNG PHỔI

Lê Nguyễn Quyền

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các vi khuẩn thường gặp trong viêm mủ màng phổi 
Đối tượng: Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán viêm mủ màng phổi tại khoa lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 11/1995 đến tháng 11/1998.
Kết quả: Trong 45 mẫu cấy cho kết quả dương tính thì trực khuẩn gram âm chiếm tỉ lệ khá cao (69%), trong đó chủ yếu là Pseudomonas aeruginosa (36%) Cầu khuẩn gram dương chiếm tỉ lệ tương đối thấp hơn, trong đó đứng đầu là Staphylococcus aureus (11%). Kết quả kháng sinh đồ cho thấy ceftazidim và amikacin là 2 kháng sinh cho tỉ lệ nhạy cao nhất với cả trực khuẩn gam âm và cầu khuẩn gam dương, đặc biệt là đối với Pseudomonas aeruginosa..

ABSTRACT :

Objective: To study of bacteriology on empyema 
Material: All of empyema patients at Cho Ray hospital from 11/95 to 11/98. 
Results: In 45 positive cultured samples, gram-negative bacteria was relatively high ratio (69%), mainly Pseudomonas aeruginosa. Gram-positive cocci was lower ratio with the majority of Staphylococcus aureus (11%). The outcome of cultures indicated ceftazidim and amikacin were the most sensitive antibiotics to both gram-negative bacteria and gam-positive cocci, especially Pseudomonas aeruginosa.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF