Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỦA MÁU TỤ TRONG NÃO DIỄN TIẾN CHẬM SAU CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Bộ môn Ngoại thần kinh ĐHYD TP.HCM. Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy Tóm Tắt tiếng Việt Từ khi CTscanner được sử dụng rộng rãi trong chấn thương sọ não (CTSN) thì máu tụ trong não sau chấn thương (MTTN) được phát hiện sớm hơn. Loại máu tụ này có t

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF