Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
CẮT THẦN KINH TẠNG QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ ĐAU DO UNG THƯ TỤY GIAI ĐỌAN CUỐI VÀ VIÊM TỤY MẠN: KINH NGHIỆM SAU 7 NĂM

Bùi An Thọ (1), Nguyễn Tấn Cường(2), Đoàn Tiến Mỹ(1)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trong nhiều trường hợp bệnh lý tụy như ung thư tụy giai đoạn cuối, viêm tụy mạn, bệnh nhân khổ sở, suy nhược vì triệu chứng đau bụng. Có rất nhiều phương pháp giúp kiểm soát tình trạng đau này, từ việc dùng thuốc giảm đau đơn thuần cho đến các phương pháp xâm nhập như phong bế đám rối tạng và các phương pháp phẫu thuật. Một phương pháp mới trong hơn một thập niên gần đây trên thế giới, để cắt cơn đau tụy là phẫu thuật cắt thần kinh tạng qua nội soi lồng ngực (thoracoscopic splanchnicectomy), bước đầu đã cho thấy có hiệu quả giảm đau tốt, ít biến chứng. Chúng tôi thực hiện phẫu thuật này để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phẫu thuật cắt thần kinh tạng qua nội soi lồng ngực trong điều trị đau do bệnh lý tụy.Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, tất cả những bệnh nhân được mổ trong thời gian 5/2004 - 2/2011. Đánh giá mức độ đau chủ quan của bệnh nhân được dựa trên thang điểm đau hiển thị (VAS: Visual Analogue Scale). Ghi nhận các tai biến và tử vong liên quan đến phẫu thuật, thời gian mổ, và thời gian nằm viện. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 17.0 for Windows.Kết quả: Từ tháng 5-2004 đến tháng 2-2011, 50 bệnh nhân với 36 ung thư tụy không cắt được và 14 viêm tụy mạn đau bụng nhiều được đưa vào nghiên cứu. Có 48 trường hợp cắt thần kinh tạng qua nội soi lồng ngực 2 bên, 2 trường hợp cắt 1 bên, tất cả đều thành công, không có tử vong trong mổ liên quan đến phẫu thuật. Thời gian mổ trung bình là 117,58 ± 40,35 phút (từ 70 -270 phút). Mức độ đau trung bình của bệnh nhân trước mổ là 7,98 ± 1,48 (từ 6-10), sau mổ tình trạng đau giảm rõ rệt (p < 0,005). Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 5,06 ± 2,94 ngày (1-13 ngày). Kết luận: Phẫu thuật cắt thần kinh tạng qua soi lồng ngực an toàn và có hiệu quả giảm đau rõ rệt trên các bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối và viêm tụy mạn. Phẫu thuật này giúp bệnh nhân ngưng được thuốc giảm đau, tránh được các tác dụng phụ của thuốc, cho phép bệnh nhân sinh hoạt tương đối bình thường vào những ngày cuối đời. Hiệu quả giảm đau này là quan trọng vì tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối rất ngắn. Hiệu quả giảm đau rõ rệt và bền vững đối với các bệnh nhân viêm tụy mạn tính.

ABSTRACT :

Background: Intractable pain is the most distressing symptom in patients suffering from unresectable pancreatic cancer and chronic pancreatitis. Bilateral thoracoscopic splanchnicectomy (BTS) is a new method in the past decade for pancreatic pain control. The purpose of this study was to evaluate the effects and safety of BTS for control of intractable pancreatic pain. We would like to present this new method that has been implemented in our department of Hepato-biliary & Pancreatic Surgery at Cho Ray hospital, Vietnam.Methods: Between May 2004 and February 2011, 50 patients, consitst of 36 pancreatic cancers (23 men, 13 women) and 14 chronic pancreatitis (14 men) suffering from intractable pain due to unresectable carcinoma of the pancreas or chronic pancreatitis underwent 48 BTS and 2 left thoracoscopic splanchnicectomy. Subjective evaluation of pain was measured before and after the procedure by a visual analogue score (VAS). The following parameters were also evaluated: procedure-related morbidity and mortality, operative time, and length of hospital stay.Results: The mean operative time was 117.58 ± 40.35 min (range 70 - 270 min). The mean value of preoperative pain intensity reported by patients on VAS was 7.98 ± 1,48 (range 6-10). Postoperatively, pain was totally relieved in all patient, statistically significant at the level of p = 0.000 < 0.05. There was no procedural mortality. The mean of postoperative hospital stay was 5.06 ± 2,94 days (range, 1-13). Conclusions: We found bilateral thoracoscopic splanchnicectomy to be a safe and effective procedure of treating malignant and benign intractable pancreatic pain. Duration of pain relief in chronic pancreatitis patients are still observed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF