Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRONG MỘT NĂM SAU ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Việt Hà(1), Nguyễn Gia Khánh(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tái nhiễm H. pylori sau điều trị là tình trạng hay gặp ở các nước đang phát triển. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tình trạng tái nhiễm H. pylori ở trẻ em bị viêm, loét dạ dày tá tràng trong vòng một năm kể từ khi điều trị khỏi.
Phương pháp: Nghiên cứu theo dõi dọc 3 tháng một lần trên 136 trẻ 3-15 tuổi đã được điều trị khỏi viêm loét dạ dày tá tràng do H. pylori trong thời gian một năm. Đánh giá tình trạng tái nhiễm H. pylori dựa vào test phát hiện kháng nguyên trong phân.
Kết quả: Tỷ lệ tái nhiễm H. pylori chung ở trẻ em là 25.2%. Tuổi của trẻ có liên quan đến tình trạng tái nhiễm H. pylori với trẻ càng nhỏ tỷ lệ tái nhiễm càng cao. Tỷ lệ tái nhiễm giảm dần từ 55,4% (95%CI 28-83) ở trẻ 3-4 tuổi xuống 40,7% (95% CI 21-61) ở trẻ 5-6 tuổi, 29,7% (95% CI 8-52) ở trẻ 7-8 tuổi và 12,8% (95%CI 5-21) ở nhóm trẻ 9-15 tuổi.
Kết luận: Tỷ lệ tái nhiễm H. pylori ở trẻ em Việt Nam cao nhưng giảm dần theo tuổi. Điều này cho phép khẳng định tình trạng nhiễm H. pylori chủ yếu xảy ra ở lứa tuổi nhỏ và việc trì hoãn điều trị cho trẻ nếu có thể được là rất quan trọng nhằm hạn chế tỷ lệ thất bại cao trong điều trị nhiễm H. pylori.

ABSTRACT :

Background and aims: Reinfection after H. pylori eradication is more common in developing than in developed countries. The aim of the study was to investigate risk factors for reinfection in Vietnamese children during one year after successful eradication therapy
Methods: A prospective one-year follow up of 3-15 year old children who were successfully eradicated of H. pylori infection in a previous treatment trial. The children were seen every three months or at a total of four visits. H.pylori infection status was determined by an antigen-in-stool test (Premier Platinum HpSA PLUS) on stool samples obtained at each visit. 
Results: Overall the reinfection rate in the 136 children was 25.2%, with a continuous increase in the number of reinfected children at every visit. Age was a risk factor for Helicobacter pylori reinfection in children In the youngest age group of 3-4 year-olds 55.4% (95%CI 28-83) were reinfected within one year, with the rates decreasing to 40.7% (95% CI 21-61) in 5-6 year-olds, 29.7% (95% CI 8-52) in 7-8 year-olds and 12.8% (95%CI 5-21) in the 9-15 year-olds (p=0.0001). 
Conclusion: The main risk factor for reinfection with H.pylori was found to be age, with the youngest children running the greatest risk. The finding lends strong support to the observation that early childhood may be the main age of acquisition of H. pylori infection and for delaying attempts of eradication to older childhood unless motivated for medical reasons.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF