Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
DÙNG ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG TRONG GHÉP THÂN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐỘ CONG DƯƠNG VẬT TRONG SINH HOẠT TÌNH DỤC CỦA BỆNH NHÂN?

Trần Ngọc Sinh, Lê Trọng Khôi

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả và phục hồi lại chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Phương pháp nối động mạch thận ghép và động mạch chậu trong theo kiểu nối tận-tận dễ thực hiện, nhưng phải cắt cột động mạch chậu trong. Điều đó gây ra lo ngại sẽ làm tưới máu thể hang bị giảm 1 bên là dương vật cong khi cương, cản trở khả năng giao hợp và sinh con sau ghép. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá chức năng cương và độ cong dương vật sau ghép thận dùng động mạch chậu trong. Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang. Chọn bệnh : tất cả các trường hợp bệnh nhân nam có hoạt động tình dục sau phẫu thuật ghép thận có dùngđộng mạch chậu trong đồng ý tham gia nghiên cứu. Chia làm 2 nhóm có rối loạn cương (RLC) và nhóm không có RLC; tiêu chuẩn loại trừ : bệnh nhân (BN) bỏ dỡ nghiên cứu, dị tật bẩm sinh dương vật, không có giao hợp trong vòng 1 tháng, bệnh nhân trong giai đoạn thải ghép cấp hay mạn. Nội dung nghiên cứu: dùng bảng IIEF-15 (International Index of Erectile Function-15), chụp hình dương vật đang cương, thực hiện các xét nghiệm thường quy sau ghép thận và đo testosterone-máu toàn phần, LH, FSH, prolactin.Kết quả: 54 BN nam, tuổi trung bình 37,3 ± 8,8 từ 22 đến 56 tuổi (70,4% BN trong khoảng từ 31-50 tuổi). 92,6% đã kết hôn. 36 BN không RLC (33,3%), 18 BN có RLC (33,3%). Mối liên quan dùng thuốc ức chế miễn dịch và chức năng cương không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tắc nghẽn động mạch chậu trong còn lại có ảnh hưởng chức năng cương 5/56 BN. Khác biệt các chỉ số nội tiết tố sinh dục giữa 2 nhóm không có ý nghĩa (p>0,05). Có 25 BN tự chụp được ảnh lúc dương vật đang cương, cho thấy 21(84%) thẳng, 2(8%) cong lệch phải, 2(8%) cong lệch trái, tất cả góc cong đều <30o. Tất cả BN cương được đều cho biết hình thái của dương vật khi cương không ảnh hưởng đến hoạt động giao hợp và không thay đổi so với trước ghép.Bàn luận và kết luận: Sau ghép thận, có sự cải thiện tốt RLC. Tỉ lệ phục hồi chức năng cương là 67%, số RLC qua loạt nghiên cứu là 33%. Đối với kỹ thuật dùng động mạch chậu trong không ảnh hưởng độ cong dương vật và khả năng giao hợp, nhưng nếu bị tắc động mạch chậu trong bên đối điện vì xơ vữa mạch máu thì tình trạng thiểu năng cương sẽ hiện điện.

ABSTRACT :

Background: Kidney transplantaion is a efficate procedure and recovered the qualitiy of life for the ESRD patients. The end to end anastomosis of the graft artery and hypogastric artery is an easier skill but we have to suture and cut the hypogatric artery. There is a worry this act may cause ED due to ischemia of the related corpus cavernosum. The objective of this report is evaluate the ED and the curvature of penis on patient who has got a hypogatric anastomosis in kidney transplantaion. Patients and Methods: A csross section study. Inclusion criteria: patients (pts) with a kidneytransplantaion using a hypogastric arterial anastomosis, agread cooperative with the research. Exclusion criteria: interruptive cooperation, penile anormality, without intercourse during a monht, acute or chronic rejection (CAN). The diagnosis based on IIEF-15 criteria, Testosteronemia, LH, FSH, prolactine and routine exam of allograft pts. The pts were traned the technique make photo the erctile penis at home on longgitudinal position to estimate the curvature. Analysis were done on 2 group normal and ED about all of the factors may effect on ED. Results: There were 54 male pts, average age is 37.3 ± 8.8 yo, range (22-56 yo), age of (31 to 50 yo) were 70.4%, married pts were 92.6%. ED on 18 pts The Immunosupression therapy and ED is nonsignificant (p>0.05). The sex-hormone level is nondifferent between two group (p>0.05). Results of 25 photographs of the erectile penis taken by 25 pts themseves showed 21/25 penis (84%) were straight, 2(8%) right offset, 2(8%) left offset, but all of angles were not higher than 30 degrees. All of patients have declared that their erectile penis can introduce in the vagina.Dicussions and conclusions: Kidney transplantation improve the erectile function. The ED were 33% of patient after transplantation. there was'nt evidence on curved penis complication in unilateral using of hypogastric artery for kidney transplantation. But an bilateral hypogastric artreries were obstructive (by arterome or ligature) the ED should be existed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF