Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHẾT NÃO: MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU VÀ NHỮNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Dư Thị Ngọc Thu, Nguyễn Trọng Hiền, Nguyễn Thị Thái Hà, Trần Trọng Trí, Hoàng Khắc Chuẩn, Châu Quý Thuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Chu Văn Nhuận, Trần Ngọc Sinh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ghép thận từ người cho chết não chiếm khoảng 95% các trường hợp (TH) ghép thận tại các nước Châu Âu. Ở nước ta luật hiến lấy tạng từ người cho chết não ra đời từ 1/7/2007. Người ta mong đợi những trường hợp đầu tiên hiến tạng chết não đễ cứu chữa cho hàng ngàn người đang phải lọc máu, đang phải chạy thận. Chúng tôi trình bày những trường hợp (TH) hiến tạng chết não đầu tiên tại Việt Nam và bệnh viện Chợ Rẫy.Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu trường hợp lâm sàng. Tiêu chuẩn chọn bệnh: chết não do tai nan hay do tai biến mạch máu não. Tiêu chuẩn loại trừ là những trường hợp chưa được Hội đồng chết não bệnh viện Chợ Rẫy thông qua. Thực hiện các xét nghiệm phẫu thuật thường quy. Nhóm máu, phản ứng chéo ghép, HIV, HBV, HCV, CMV, EBV, phổi thẳng. Hội đồng chết não xác định chết não. Mổ cắt 2 thận theo đường giữa, cắt thận theo kiểu không lấy các tạng khác, không chảy máu. Đóng bụng, bệnh viện giúp đưa người cho về gia đình, thực hiện lễ viếng.Kết quả: Từ năm 2008 đến 2010 có 3 trường hợp người chết não đồng ý hiến tạng. Trường hợp thứ nhất: bệnh nhân nam sanh năm 1990 bị tai nạn giao thông ngày 20/4/2008, được chẩn đoán chết não. Gia đình có nguyện vọng hiến tạng người con chết não cho người mẹ ruột bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Cuộc mổ lấy và ghép thực hiện ngày 23/4/2008 tại BVCR. Trường hợp thứ 2 và 3 xảy ra cùng ngày 11/2/2010 tại bệnh viện Chợ Rẫy, là hai trường hợp hiến tạng chết não theo tinh thần nhân đạo. Bà Trần Thị H., sinh 1944 và bà Đào Thị T., sinh 1958. Họ đều là người có vị trí trong xã hội, một trường hợp là bác sĩ, người còn lại là chủ doanh nghiệp. Đây chính là người thứ 2 và thứ 3 ở Việt Nam đã hiến thận sau chết não sau trường hợp năm 2008. Cùng trong năm 2010, vào ngày 12/8/2010 có trường hợp tương tự Bà Trần Thị T.M. sinh năm 1957. Các trường hợp hiến tạng chết não trên đã ghép cho 7 người, kết quả đến nay là tốt cho cả 7 người ghép. Bàn luận: Hiến tạng từ người cho chết não tại Việt Nam là sự kiện mới trong nền y học nước nhà. Sự kiện này có được là do luật "Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác" ra đời năm 2007. Các trường hợp đầu tiên của Việt Nam được kể là các trường hợp thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong báo cáo này. Trường hợp thứ tư của Việt Nam thuộc về BV Việt Đức Hà Nội (ghép tháng 6-2010). Ba trường hợp sau cùng của năm 2010 của BV Chợ Rẫy thực sự là người hiến tạng đúng theo đúng theo tinh thần nhân đạo của bộ luật đã ban hành. Những người này đã hiến tặng thận cứu những người chưa quen biết và không vì, không nhận chút tư lợi nào. Việc thực hiện này là theo di nguyện đã nói trước với gia đình của người hiến. Kết luận: Sau bao mong đợi, đã có người quyết định hiến tạng khi qua đời. Đó là tấm lòng và hành động vị tha, nhân đạo cứu người trong xã hội hiện đại. Vấn đề là phải phổ biến rộng rãi qua truyền thông để có nhiều người hơn nữa. Như những người có tấm lòng hiến xác, việc vận động hiến tạng chắc chắc sẽ thành công. Cần có sự quan tâm và tham gia của các nhân vật có uy tín trong xã hội, như Fidel Castro đã làm 40 năm trươc đây. Mặt khác, một trung tâm điều phối mang tính nhà nước có cách làm việc đúng quy tắc và công bằng trong việc ghi danh chờ và phân phối tạng cần xúc tiến cho ra đời.

ABSTRACT :

Background: Renal transplantation from brain dead donor make up 95% kidney transplantation cases in European, American. The Viet Nam law of brain dead kidney donor on renal transplantation became effective as of 1 July 2007. However there was worry about possibility to have donor due to the poor successful in the neighbor countries. In this report, we would like to present the first cases of Việt Nam and Cho Ray Hospital.Patients and Methods: A case study. Criteria: stem brain death patient. Exclusion criteria: have not yet the conclusion of stem brain death committee (independent to the transplantation team). Exams: routine preoperative exams, blood group and crosshatching to the recipient. The donor underwent a laparotomy and simple bilateral nephrectomy (no aortotomy and nephrectomy only).Results: there were 3 brain death donors from 2008 to 1010. The 1st case: male patient Nguyen Thanh T. born 1990, victim of bicycle accident, at 20/4/2008, brain death gift one kidney to his mother Nguyen Thi Kim Ch. born 1971(ESRD). The left nephrectomy (unilateral only) and the transplantation was successful. She discharges from hospital with serum creatinine at 0.9 mg%. The 2nd and the 3rd donors arrived at the same day, 11 Feb. 2010, in Cho ray Hospital, due to traffic accident. That was 2 humanitarian donors. Mrs. Trần Thị H., retired Medical Doctor, born 1944 and Mrs. Đào Thị T., Owner of Plastic Factory born 1958. Then on 12 Aug. 2010 we had the same case, Mrs. Trần Thị T.M., the mother of 2 excellent student born 1957, this donor gift 2 kidneys and his body for the University of Medicine. 3 donors save 7 recipients.Discussions: Donation from brain death donor is the new even in the medical activities in Vietnam these days. The event is starting when the law of cadaveric donor born in 2007. These first donors are under effective of the propaganda of media and also the medical staff. The donation had saving 7 patients with ESRD. The donation was typical of humanitarian idea of the brain death donation law of Vietnam. After our three cases, on June 2010, the fourth brain death donor belonging to the Viet Duc Hospital, the Military Hospital 103.Conclusions: At last, Việt Nam had the cadaveric donor. That is the happyness for the patients. We need to multiply the humanitarian idea, by help of media. Other hand we need a paticipation of the authority person like Fidel Castro did 40 year ago and we need the system coordination centers (central and regional) for donor registration and distribution. Transplantation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF