Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở 1021 BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

Nguyễn Văn Thọ

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần nặng, có khuynh hướng tiến triển mạn tính, tái phát và để lại di chứng nặng nề. Bệnh thường gặp, ngày càng tăng trong dân số và cần được tiếp tục nghiên cứu.
Mục tiêu: -Khảo sát các triệu chứng lâm sàng ở 1021 bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2, (Biên hoà, Đồng nai). -Sơ bộ nhận xét kết quả điều trị ở các bệnh nhân nói trên bằng thuốc chống loạn thần cổ điển.
Phương pháp: Phân tích số liệu hồi cứu trên bệnh án của bệnh nhân.
Kết quả: - Thể bệnh: Thể paranoid (F20.0) chiếm tỉ lệ cao nhất ( 52,20%); Thể căng trương lực (F20.2) chiếm tỉ lệ thấp nhất (0,20%). - Đặc điểm các rối loạn chức năng tâm thần: Rối loạn cảm xúc chiếm tỉ lệ cao nhất (88,34%); Rối loạn ý thức chiếm tỉ lệ thấp nhất (0,39%). - Các triệu chứng hoang tưởng và ảo giác rất đa dạng. - Trong các triệu chứng rối loạn hoạt động, triệu chứng giảm vận động chiếm tỉ lệ cao nhất (45,15%). - Thuốc được sử dụng phối hợp nhiều loại với liều trung bình: haloperidol 1,5mg  8,20 viên chiếm 95,98%; tisercin 25mg  3,30 viên (59,35%); aminazin 25mg  7,50 viên (38,69%); elavil 25mg  2,90 viên (28,31%) và seduxen 5mg  1,6 viên (12,24%). - Kết quả điều trị khỏi chiếm 1,27%; giảm nhiều (92,17%); giảm ít (4,80%) và không giảm (1,76%). - Tác dụng phụ thường gặp là rối loạn ngoại tháp (13,61%); dị ứng do thuốc (5,97%); trầm cảm do thuốc (1,47%) và viêm gan mạn tính (1,47%).
Kết luận: Đã rút ra được một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân tâm thần phân liệt trong thời điểm hiện nay. Thuốc được sử dụng phối hợp bao gồm các thuốc chống loạn thần cổ điển. Kết quả điều trị khỏi 1,27%; giảm nhiều 92,70%; giảm ít 4,80% và không giảm 1,76%.

ABSTRACT :

Background: Schizophrenia is a severe psychiatric disoder that involves a tendency toward chronicity, relapse and remains serious sequela. This disease is frequency, increasing and needs to be continued researched.
Aims: Investigating the clinical picture of 1021 patients with schizophrenia who have been hospitalized in National Mental Hospital 2. Preliminary comments on the result of treating these patients with classical antipsychotic drugs.
Method: Data were analysed on the retrospective from patients profiles.Result: - Types of schizophrenia: The rate of paranoid type (F20.0) is highest (52.20%) and of catatonic type (F20.2) is lowest (0.20%). - Characteristics of clinical features: affective disorders occupied the highest rate (88.34%) and conscious disorder occupied the lowest rate (0.39%). - The symptom of hallucinations and delusions are variety. - Among patients with movement disorder, motor retardation occupied the highest rate. - The combination of medications in the treatment and the average dose were taken as following: Haloperidol 1.5 mg: 8.20 tables (95.98%); Tizercin 25mg: 3.30 tables (59.35%); Aminazin 25mg: 7.50 tables (38.69%); Elavil 25mg: 2.90 tables (28.31%); Seduxen 5mg: 1.60 tables (12.24%) - The outcome: 1.27% completely recovered; more reduction illness 92.17%; less reduction illness 4.80%; no effect 1.76%. - The side effects include extrapyramidal disorder 13.61%; allergy from drug 5.97%; neuroleptic- induced depression 1.47% and chronic hepatitis 1.47%.Conclusions: - Having refered some characteristics of clinical features on patients with schizophrenia in the contemporary. -The combination of drugs consist of some classical antipsychotics. The result: Recovery 1.27%; more reduction illness 92.17%; less reduction illness 4.80%; no effect 1.76%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF