Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ HỌC NGỘ ĐỘC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 01/06/2001 ĐẾN 31/05/2002

Bùi quốc Thắng

TÓM TẮT :

Công trình nghiên cứu này ghi nhận được 236 trẻ ngộ độc nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/06/2001 đến 31/05/2002. Trong số này có đến 74.1% trẻ dưới 5 tuổi và tỉ lệ nam: nữ là 1:1. Đa số các trường hợp ngộ độc đến từ các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân thường gặp nhất là uống nhầm (47.1%) kế đến là tai biến điều trị (33.1%) và tự tử (12.3%). Phần lớn các trường hợp ngộ độc xảy ra ở những trẻ sống trong gia đình kinh tế khó khăn, trình độ học vấn thấp. Các bậc cha mẹ không đủ kiến thức chăm sóc sức khỏe con cái. Khi ngộ độc xảy ra, họ không biết chăm sóc trẻ như thế nào. Một số cha mẹ đã không mang trẻ đến ngay các cơ sở y tế.

ABSTRACT :

We had 236 cases hospitalized in Emergency Department of the Children Hospital N0 1 from 1st June 2001 to 31 May 2002. In which, 74.1% were children under 5 years old and the boy:girl ratio is 1:1. The most of cases came from the districts of Ho Chi Minh city. The most common cause is the poisoning accidents (47.1%) followed by the iatrogenic poisoning (33.1%) and the suicide (12.3%). The majority of poisoning cases are occurred in low income, low level educated families. Their parents are lack of knowledge of the health care. When the poisoning occurs, they don't known how to take care of the child. Some of them didn't bring up the child to the hospital immediately.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF