Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
NALTREXONE KẾT HỢP VỚI LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI - MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ CHỐNG TÁI NGHIỆN

Trung Tâm Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế TP. HCMTóm Tắt tiếng Việt Một thử nghiệm lâm sàng không nhóm chứng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả chống tái nghiện của Naltrexone và Liệu Pháp Nhận Thức Hành Vi (CBT) tại Trung Tâm Xanh, TPHCM từ 10/2002

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF