Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
SARCÔM TẠO XƯƠNG: CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG - HÌNH ẢNH HỌC (QUA NGHIÊN CỨU 97 TRƯỜNG HỢP)

Nguyễn Quang Đạm, Lê Chí Dũng

TÓM TẮT :

97 trường hợp sarcôm tạo xương đã được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-2001 đến 1-6-2002. Các loại sarcôm tạo xương được phát hiện gồm: sarcôm tạo xương kinh điển, sarcôm tạo xương giả bọc phình mạch, sarcôm màng xương, sarcôm tạo xương độ ác thấp. Số trường hợp đến muộn chiếm 95,9%. Các dấu hiệu lâm sàng, hình ảnh học như sau: + Các dấu hiệu lâm sàng: Tuổi: 10 -25 t (76,3%). Đau nhẹ đến đau trung bình (95%). Vị trí: vùng gần gối xa khuỷu (80%). + Các dấu hiệu X-quang: Tổn thương ở đầu thân xương (94,8%), giới hạn không rõ (98%). Tạo xương (82,4%), hủy xương đơn thuần (17,6%). Tam giác Codman (53,6%). Tia loé mặt trời và tạo xương phần mềm (89,7%). 92,7% trường hợp có chẩn đoán lâm sàng-X quang phù hợp với chẩn đoán cuối cùng. Vì vậy, kết hợp lâm sàng - X quang có thể gợi ý chẩn đoán được sarcôm tạo xương.

ABSTRACT :

97 cases of osteosarcoma were diagnosted and treated at The Hospital for Traumatology - Orthopaedics, Hochiminh City from Juanuary 2001 to June 2002. The types of osteosarcomas were defined, including conventional osteosarcoma, telangiectatic osteosarcoma, periosteal sarcoma and low-grade central osteosarcoma. The ratio of the patients who hospitalizated lately were 95.9% of all cases. They presented clinical symtoms and radiographic appearances, such as: + Clinical symtoms: - Age:10 -15 yrs (76.3%). Pain: from mild to medium (95%). - Location: the knee region and the proximal humerus (80%). + Radiographic appearances: - Lesion located in metaphysis (94.8%) with poor-defined border (98%). - Oteoslerotic lesion (82.4%), simple osteolytic lesion (17.6%) - Codman's triangle (53.6%). "Sunburst" form and new bone within soft tissue (89.7%) The clinicoradiologic diagnosis were exactly 92.7% in comparison with the final diagnosis. Therefore, the combination of clinical symtoms and radiographic appearances may suggest the diagnosis of osteosarcoma in most cases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF