Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
HIỆU QUẢ LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG TALC QUA ỐNG DẪN LƯU TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT BIẾN CHỨNG

Ngô Thanh Bình

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị và độ an toàn của làm dính màng phổi bằng talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (TKMPTPNP) biến chứng. 
Phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm can thiệp điều trị lâm sàng 
Kết quả: từ 01/2002 đến 12/2006, có 74 trường hợp TKMPTPNP biến chứng (gồm 65 nam giới, 9 nữ giới). Tỉ lệ mắc bệnh nam:nữ là 7,22:1. TKMPTPNP xảy ra chủ yếu là lứa tuổi dưới 40 tuổi (83,78%). Tuổi trung bình là 30,4. (từ 17 - 45 tuổi). TKMPTPNP tái phát gặp nhiều hơn TKMPTPNP lần đầu tiên nhưng không đáp ứng với điều trị đặt ODLMP (thời gian đặt ODLMP kéo dài quá 7 - 10 ngày) (90,54% so với 9,46%). Tỉ lệ thành công của bơm talc làm dính màng phổi là 86,47% cho lần thứ nhất và 100% cho lần thứ hai, với thời gian trung bình lưu ODLMP sau bơm talc làm dính màng phổi là 2,85 ngày (giới hạn từ 1 - 10 ngày). Ba biến chứng sớm thường gặp là đau ngực (54,05%), sốt (32,43%) xảy ra trong vòng 4 giờ đầu tiên và ho khan (32,43%) xảy ra trong 4 - 12 giờ sau bơm talc màng phổi. Sau thời gian theo dõi từ 1 - 4 năm, tỉ lệ TKMP tái phát là 9,46% và 44,59% trường hợp có biến chứng muộn (thường gặp là đau ngực nhẹ và cảm giác khó thở nhẹ khi gắng sức) nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và làm việc hàng ngày của bệnh nhân. Đồng thời, chúng tôi không ghi nhận xảy ra những biến chứng trầm trọng (suy hô hấp cấp, tụt huyết áp, mủ màng phổi,... kể cả tử vong) sau bơm dung dịch talc làm dính màng phổi. 
Kết luận: Làm dày dính màng phổi bằng bơm dung dịch talc bơm qua ODLMP hiệu quả cao và an toàn trong điều trị TKMPTPNP biến chứng.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate the effect and the safety of pleurodesis by talc through chest drainage tube in the treatment of complicated primary spontaneous pneumothorax (PSP). 
Method: Clinical experimental study 
Result: From 01/2002 to 12/2006, there were 74 cases of complicated PSP (included 65 male and 9 female patients). The incidence ratio of male:femal was 7,22:1. The average age was 30,4 (range, 17 to 45). Recurrent PSP occurred more than first PSP (which didn't response with chest drainage; time for chest drainage lasted over 7 - 10 days) (90,54% versus 9,46%). Rate of success of talc pleurodesis was 86,47% in the first time and 100% in the second time, with an average duration of drainage chest tube was 3,41 days (range, 1 to 21). Three early complicated symptoms were chest pain (54,05%), fever (32,43%) in the first four- hour time and cough (32,43%) in a 4 - 12 hour time after talc pleurodesis. After monitoring in 1-4 year period, rate of recurrentpneumothorax was 9,46% and late complications was 44,59% (light chest pain and dysnea, only occurred after an excessive action) but they didn't influence patient's activities significantly. Simultaneously, we haven't detected any severe complications (acute respiratory failure, hypotension, empyema,...even death) after talc pleurodesis. 
Conclusion: Pleurodesis by talc through chest drainage tube was high effective and safe in the treatment of complicated PSP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF