Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ÁP XE LÁCH DO LAO: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Bộ môn Ngoại Tổng quát - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tóm Tắt tiếng Việt Tác giả báo cáo 1 trường hợp áp xe lách do lao gặp ở Bệnh viện Nhân Dân Gia Định năm 2002. Bệnh nhân nam, 33 tuổi, nhập viện vì đau hạ sườn trái và sốt tái đi tái lại vài tháng t

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF