Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KHẢO SÁT TIỀM NĂNG DỊ ỨNG Ở NGƯỜI KHỎE MẠNH QUA XÉT NGHIỆM IgE, IL4 HUYẾT THANH VÀ TẾ BÀO ÁI TOAN TRONG MÁU

Trương Thị Thanh Tâm

TÓM TẮT :

Nghiên cứu trên 97 người bao gồm là sinh viên tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến 2008.
 Mục tiêu nghiên cứu : 1- Xác định nong độ IgE huyết thanh toàn phần và một số thông tố liên quan trong máu người khỏe mạnh. 2- Định lượng IL4 huyết thanh người khỏe mạnh. 3- Định phần trăm tế bào ái toan trong máu người khỏe mạnh. 
Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả, cắt ngang. Kết quả : Trên nhóm người bình thường 97 người khỏe mạnh tuổi từ 20 đến 46 tuổi, gồm 26 nam (27%), 71 nữ (73%) có : - Nồng độ IgE trong huyết thanh từ 2 đến 884 (172 ± 194) đơn vị/ml huyết thanh. - Nồng độ IL4 trong huyết thanh từ 0 đến 373 (94 ± 38,3) đơn vị/ml huyết thanh. - Tỷ lệ phần trăm tế bào ái toan trong máu từ 0 đến 11,9 (3,5 ± 2,4%). 
Kết luận: IgE và IL4 trong huyết thanh và phần trăm tế bào ái toan trong máu là một chỉ số đáng quan tâm để tầm soát tiềm năng dị ứng trong cộng đồng người khỏe mạnh.

ABSTRACT :

A research was performed over 97 students at Pham Ngoc Thach Medical School from 2005 to 2008.
The aims of the study 1- Determination of the concentration of IgE total in serum and some parameters that correlate in blood of healthy students. 2- To confirm the IL4 in healthy students. 3- To confirm the percentage of eosinophils in healthy students. 
Method Cross - Section prospective study.
 Results : In healthy students 97 healthy students from 20 to 46 ages, include 26 males (27%) and 71 females (73%) have : - IgE total in serum from 2 to 884 (172 ± 194) IU/ml. - IL4 in serum from 0 to 373 (9.4 ± 38.3) IU/ml. - Percentage of eosinophils from 0,3 to 11.9 (3.5 ± 21.4)%. 
Conclusion: IgE, IL4 in serum and percentage of eosinophil in blood of healthy adults are the important values to examine latent allergy in healthy people.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF