Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN TIÊN LƯỢNG NHỒI MÁU NÃO TUẦN HOÀN SAU

Lê Tự Phương Thảo, Lê Văn Thành

TÓM TẮT :

Bệnh lý hệ động mạch (ĐM) đốt sống thân nền thường được xem như bệnh có tiên lượng nặng vì có tỉ lệ tử vong và khuyết tật cao. Chúng tôi nghiên cứu tiền cứu theo dõi 6 tháng tiên lượng 115 bệnh nhân (BN), tìm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tiên lượng và so sánh kết quả với những nghiên cứu khác. Chúng tôi ghi nhận tỉ lệ tử vong thấp 6 tháng sau đột quỵ (11,3%), tỉ lệ khuyết tật nặng nề cũng tương đối thấp (22,6%). 66,1% BN không khuyết tật hoặc khuyết tật nhẹ Vị trí đột quỵ, cơ chế đột quỵ có thể dự báo được tiên lượng. Tổn thương ĐM thân nền, thuyên tắc từ tim và tổn thương vùng xa liên quan đến tiên lượng xấu. BN có tổn thương ĐM thân nền có nguy cơ tiên lượng xấu gấp 3 lần, độc lập với các yếu tố khác. Tổn thương vùng xa cũng liên quan đến tiên lượng xấu trong 44% trường hợp.

ABSTRACT :

Tóm tắt Tiếng Anh Vertebrobasilar disease is generally considered a condition with a poor prognosis because of high rates of mortality and severe disability. We studied prospectively outcomes of 115 patients at 6 months, found risk factors which predicted outcome, and compared the oucomes with the reported results of other study. We found a low motility rate at 6 months (11.3%), and relatively low rates of major disability (22.6%). 66.1% of the patients had no disability or a minor disability. Stroke location, stroke mecanism predicted outcome. Basilar artery involvement, cardioembolic mechanism, and distal involvement correlated with poor outcome. Patients with lesions in the basilar artery were 3 times more likely to have a poor outcome independent of other factors. Lesion in the distal territories were associated with a poor outcome in 44% of patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF