Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC PHÂN XU BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU ĐƠN THUẦN (Báo cáo 3 trường hợp)

Uông Anh Tú, Tạ Vũ Quỳnh, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Dễ

TÓM TẮT :

Mục đích: Báo cáo này giới thiệu một phương pháp điều trị viêm phúc mạc phân xu bằng phương pháp dẫn lưu đơn thuần.
Phương pháp: Ba bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp dẫn lưu đơn thuần tại Bệnh viện Nhi khoa Cần Thơ từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 8 năm 2004.
Kết quả: Ngoài phương pháp can thiệp phẫu thuật triệt để,đối với viêm phúc mạc phân xu dẫn lưu đơn thuần là phương pháp điều trị đầu tiên được lựa chọn và đem lại kết quả lành bệnh cao.

ABSTRACT :

Purpose: This report introduces our method in treatment of meconium peritonitis by abdominal simple drainage.
Material and Methods:Three patients were treated by abdominal simple drainage in Surgery Department of CanTho pediatric Hospital from February to August 2004.
Results: Two Cases were Surrived (One case had infected meconium peritonitis and another had meconium ascites). One case was died.
Conclusions: abdominal simple drainage is a frirst choice for treatment of meconium peritonitis beside the thoughout operation, which could reduce the mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF