Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
KHẢO SÁT RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID-LIPOPROTEIN MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SƠ VỮA ĐỘNG MẠCH

Hà Thị Anh

TÓM TẮT :

Với mục tiêu xác định đặc điểm rối loạn lipid-lipoprotein máu trên bệnh nhân XVĐM phân tầng theo tuổi và giới chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên 210 bệnh nhân. - 120 bệnh nhân XVĐM và 90 bệnh nhân không XVĐM. Và có được kết quả như sau: Rối loạn lipid-lipoprotein máu có liên quan chặt chẽ với XVĐM. Sự liên quan này có ý nghĩa thống kê (P>0,01). Rối loạn thường gặp nhất là tăng cholesterol máu (62,2%), kế đến là tăng triglycerid máu (51,6%), giảm HDL-C (48,3%) và tăng LDL-C (45,8%) là những rối loạn ít gặp hơn. Ngoài các Type rối loạn lipid-lipoprotein máu theo Fredrickson chúng tôi còn ghi nhận sự hiện diện với tỷ lệ cao (48,3%) của Type hypo HDL-C. Tình trạng rối loạn lipid-lipoprotein máu và XVĐM tăng cao ở lứa tuổi trên 40 nhưng không có sự khác biệt về phân bố giới tính nam nữ

ABSTRACT :

The purpose of this study was to determine the lipid-lipoprotein disorders of atheromatous patients. The research sample included 210 patients.- 120 atheromatous patients; - 90 non - atheromatous patients. Research results revealed that:- The lipid-lipoprotein disorders had colleration to atherosclerosis. It was statistical. - Hypercholesterolemia: 62,6%. - Hypertriglycerid: 51,6%. - Hypo HDL-C: 48,3% - Hyper LDL-C: 45,8% - Besides five types of lipid-lipoprotein disorders of Fredrickson. We noticed the hypo HDL-C type (48,3%) The lipid-lipoprotein disorders and atherosclerosis on the over-forty-year-old patients were higher than the young patients but there was no difference between male and female.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF