Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CYCLOPENTA[B]THIOPHEN HƯỚNG KHÁNG NẤM MEN CANDIDA ALBICANS

Phạm Khánh Phong Lan, Trần Quế Tiên

TÓM TẮT :

Đi từ thiophen-3-carbaldehyd, chúng tôi tiến hành tổng hợp các dẫn xuất cyclopenta(b)thiophen mới, các sản phẩm này được đánh giá sơ bộ tác dụng kháng nấm men Candida albicans cho kết quả bước đầu khả quan.

ABSTRACT :

From the thiophene-3-carbaldehyde, we obtained the new cyclopenta(b)thiophene derivatives. The compounds resulting from this work have been implemented in an antimycotic evaluation against Candida albicans.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF