Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BIỂU HIỆN Ki-67 TRONG CARCINÔM TUYẾN ĐẠI -TRỰC TRÀNG

Phan Đặng Anh Thư, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định tỷ lệ biểu hiện Ki-67 trên carcinôm tuyến đại trực tràng bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch.Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 106 trường hợp carcinôm tuyến đại trực tràng được chẩn đoán tại Bộ môn Giải phẫu bệnh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2009.Kết quả: Tỷ lệ dương tính với Ki-67 là 100%, trong đó dương tính 1(+) 17%, dương tính 2(+) 19%, dương tính 3(+) 64%. Liên quan không có ý nghĩa thống kê với tuổi, giới, vị trí u, độ mô học, xâm nhập mạch máu, mạch limphô. Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa biểu hiện Ki-67 với loại mô học.Kết luận: Biểu hiện Ki-67 trên carcinôm tuyến đại trực tràng khá cao và có liên quan với loại mô học.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To determine the expression rate of Ki-67 in colorectal adenocarcinoma.Methods: A cross-sectional study with 106 cases of colorectal adenocarcinoma diagnosed at the department of pathology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. The specimens were examined with H&E staining and immunohistochemical staining with monoclonal antibody Ki-67 from October 2008 to April 2009.Results: In our study, the positive expression rate of Ki-67 is totally 100%. In multivariate analysis, no correlation was found between the expression of Ki-67 and some characteristics such as age, gender, tumor site, tumor grade, and vascular or lymphatic invasion. Correlation between the expression of Ki-67 and histological types was statistically significant.Conclusion: The expression rate of Ki-67 is rather high in colorectal adenocarcinoma and significantly correlated with histological types.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF