Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU (JO-IMRT) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Mai Trọng Khoa, Phạm Văn Thái, Trần Đình Hà, Lê Chính Đại, Vũ Hữu Khiêm, Trần Ngọc Hải, Vương Ngọc Dương, Phạm Cẩm Phương, Nguyễn Quang Hùng, Ngô Trường Sơn, Trần Văn Thống, Đỗ Thị Thu Hà và CS

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng bằng kỹ thuật xạ trị JO-IMRT tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: mô tả cắt ngang tiền cứu. Kết quả: Từ tháng 7/2008 đến tháng 8/2009, chúng tôi đã thực hiện điều trị cho 25 bệnh nhân ung thư vòm mũi họng bằng kỹ thuật xạ trị điều biến liều (JO-IMRT: Jaws-Only intensity modulated radiation therapy) tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy: Tỉ lệ đáp ứng chung với khối u và với hạch đạt 100%, trong đó đáp ứng hoàn toàn là 96,0% và 93,3% tương ứng. Theo giai đoạn, tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn với khối u ở T1,T2 là 100%, T3 là 80,0%, với hạch N1 là 100%, N2 là 80,0%. So sánh trên đồ thị liều - thể tích (DVH: Dose-volume histogram) cho thấy kỹ thuật JO-IMRT có nhiều ưu điểm vượt trội so với kỹ thuật 3D-CRT thông thường: Liều tập trung vào thể tích tổn thương (khối u và hạch) là 72 Gy với mức phân liều cao hơn (2,25 so với 2 Gy/buổi), rút ngắn được thời gian xạ trị (32 so với 35 buổi) trong khi giảm được liều xạ vào tổ chức lành xung quanh như tuyến mang tai phải (33,3 so với 58,9 Gy), tuyến mang tai trái (34,9 so với 59,6 Gy), tủy sống (32,5 so với 42,4 Gy), thân não (31,7 so với 46,2 Gy), tai giữa/tai trong (45,8 so với 54,3 Gy). Nhờ vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi không gặp các trường hợp nào bị biến chứng nặng như khô miệng trường diễn sau xạ trị, mất nghe, giảm thị lực, suy yên, hoại tử não thùy thái dương, loét da, hoại tử da. Không có trường hợp nào phải bỏ dở xạ trị do tác dụng phụ.

ABSTRACT :

Purpose: Evaluate of rusults with nasopharyngeal carcinoma were treated with Jaws-Only intensity modulated radiation therapy technic (Jo- IMRT) at Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital. Methods: a prospective, descriptive. Results: From July, 2008 to August, 2009, 25 patients with nasopharyngeal carcinoma were treated with Jaws-Only intensity modulated radiation therapy technic (JO- IMRT) at Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital. The results were followed: After radiotherapy, response rates of tumor and lymphatic node were 100% but complete response rates were 96.0% and 93.3%, respectively. The complete response rate to radiotherapy was in 100% patients with T1 and T2, 80.0% with T3, 100% with N1, 80.0% with N2. Jo-IMRT have a lot of advantages compared with three dimension conformal radiotherapy such as: radiation dose at lesion volume (tumor and node) of 72Gy, higher dose delivery (2.25 compared with 2 Gy/fraction) and shorter radiation time (32 compared with 35 days). Additionally, it decreases doses at surrounding normal tissue such as: righ parotid gland (33.3 58.9), left parotid gland (34.9 59.6Gy), spinal cord (32.5 42.4Gy), brainstem (31.7 42.6Gy), inner/middle ear (45.8 compared with 54.3 Gy). In our study, we did not have any patients with serious side effects: long-term xerostomia after radiotherapy, hearing loss, pituitary hypofunction, temporal lobe necrosis, skin necrosis. No patient had to stop the radiotherapy due to toxicity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF