Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
CẮT ĐẦU TỤY BẢO TỒN TÁ TRÀNG CHO BỆNH LÝ LÀNH TÍNH HAY CHẤN THƯƠNG VÙNG ĐẦU TỤY: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP

Đoàn Tiến Mỹ(1), Nguyễn Tấn Cường(1), Lâm Việt Trung(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt khối tá- tụy thường được áp dụng cho ung thư đầu tụy và cả các bệnh lành tính như viêm tụy mạn, do kết cấu giải phẫu vùng đầu tụy liên quan mật thiết đến tá tràng và các mạch máu lớn quanh tụy. Tuy nhiên trong một số trường hợp bệnh lành tính đầu tụy việc cắt bỏ đầu tụy, bảo tồn tá tràng được đặt ra để giảm thiểu mức độ nặng nề của phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy bảo tồn tá tràng đã được Berger thực hiện vào năm 1972, hiếm được đề cập đến tại Việt Nam. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp áp dụng thành công phẫu thuật này.Phương pháp: Trình bày ca lâm sàng. Kết quả: Chúng tôi áp dụng phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy bảo tồn tá tràng cho 2 trường hợp: 1 do chấn thương đầu tụy đơn thuần và 1 u lành tính vùng đầu tụy. Trường hợp u lành tính sau khi cắt đầu tụy chúng tôi nối thân tụy vào hỗng tràng theo Roux-En-Y diễn tiến hậu phẫu tốt không tai biến hay biến chứng nào. Trường hợp chấn thương tụy do thời điểm phẫu thuật bệnh nhân bị chấn thương đã 5 ngày nên tác động của dịch tụy, mô tụy chấn thương bầm dập làm cho tổ chức tụy bị bở nguy cơ xì miệng nối rất cao nếu làm miệng nối tụy ruột do đó chúng tôi chủ động khâu bít ống tụy (loại trừ tụy ngoại tiết) bệnh nhân này hậu phẫu bị rò tụy và tự lành sau 1 tháng, ngoài ra không có biến chứng nào khác, cũng không có than phiền gì về triệu chứng thiếu tụy ngoại tiết.Kết luận: Cắt bỏ đầu tụy bảo tồn tá tràng là phẫu thuật an toàn, nhẹ nhàng, không có tai biến phẫu thuật và ít biến chứng, với phẫu thuật viên có kinh nghiệm. Phẫu thuật có thể được áp dụng tốt trong bệnh lý lành tính khu trú vùng đầu tụy hay chấn thương vùng đầu tụy.

ABSTRACT :

Aim: Due to close relationship between the head of pancreas and duodenal loop with surrounding great vessels, duodeno-pancreatectomy usually performed for treatment of cancer of head of pancreas or even for chronic pancreatitis. However, in certain benign cases duodenum- preserving total pancreatic head resection has been proposed to alleviate the severety of surgery. Duodenum-preserving total pancreatic head resection has been performed in 1972 by Berger with good resul, however rarely reported in Vietnam. We report two successful cases of duodenum-preserving total pancreatic head resection. Method: Case report.Result: We performed duodenum-preserving total pancreatic head resection for two cases: one case with trauma of head of pancreas and one case of benign disease of head of pancreas. In case of benign disease, we performed pancreatico-jejunal Roux en Y anastomosis with good result. In the trauma case, pancreatic tissue was severely contused, we closed the pancreatic duct of distal part with transfixed suture. The patient developed pancreatic fistula which has been treated conservatively then finally healed up after one month. Conclusion: Duodenum-preserving total pancreatic head resection is a feasible and safe procedure with good result in hands of experienced surgeons. It could be used in cases of benign disease or trauma of the head of pancreas.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF